Asiantuntijoiden haastattelut lasten ja nuorten hyvinvoinnista 👉

Wilma kasvaa ja kehittyy – Kurkista tuoteperheen roadmapille 2023

Suomen suosituimman oppimisen ja opetuksen alusta Wilman tuotekehityksessä tapahtuu - tutustu Wilma-tuoteperheen kehityksen painopisteisiin eli roadmapiin vuodelle 2023.
Wilma-tuoteperheen roadmap 2023

Wilma toimii suomalaisen oppimisen sydämessä. Jotta voimme palvella oppimista ja opetustyötä digitaalisen ratkaisujen avulla parhaalla mahdollisella tavalla, käyttäjälähtöinen kehitystyö on avainasemassa. Käyttäjäyhteistyön lisääminen on osa Wilman laajempaa visiota toimia entistä sujuvamman koulun ja kodin välisen viestinnän ja oppimisen mahdollistajana. Läpileikkaavana tavoitteena on, että Wilman tarjoamilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edistää vähemmän kuormittavaa kouluarkea.

Wilma-tuoteperheen roadmap eli tiekartta antaa suuntaviivat tuotekehityksen pitkän aikavälin suunnitelmille. Se muodostuu niin vision, arjen tarpeiden kuin teknisten haasteiden mukaisista kehityskohteista. Tässä artikkelissa voit kurkistaa vuoden 2023 roadmapille. Voit myös tutustua Wilman viime vuoden kehityskoosteeseen – vuonna 2022 julkaisimme palveluun yhteensä yli 1700 tarpeellista ja toivottua kehitystehtävää.

Wilman sähköinen allekirjoitus – kutsupohjat

Wilman sähköisen allekirjoituksen avulla lomakkeita voidaan lähettää allekirjoitettaviksi suoraan Wilmasta. Palvelu pohjautuu rajapinnan kautta tunnettuun Visma Sign -palveluun. Sähköisen allekirjoituksen avulla manuaalisen työn määrä vähenee merkittävästi, prosessi nopeutuu ja luotettavuus paranee vahvan tunnistautumisen ja digitaalisen jalanjäljen avulla.

Keväällä 2023 julkaisimme Wilman sähköiseen allekirjoitukseen uuden kutsupohjatoiminnallisuuden. Sen avulla allekirjoituskutsuille on mahdollista määrittää valmiit kutsupohjat, jotta jokaista asetusta ei tarvitse valita aina erikseen. Kutsupohjiin voi myös määrittää laajasti erilaisia asetuksia, jotka sopivat oman organisaation tarpeisiin. Tällä hetkellä toiminnallisuus on käytössä Opiskelijat-rekisterin dokumenteille, ja kutsupohjien tuki on tarkoitus laajentaa muihin rekistereihin vuoden 2023 aikana.

Lue lisää Wilman sähköisestä allekirjoituksesta >>

Kuvankaappaus esimerkinomaisesti Wilman sähköisenen allekirjoitus -palvelun kutsupohjatoiminnallisuudesta
Oikea kutsupohja voidaan kätevästi valita suoraan valikosta. Klikkaa kuva isommaksi.

Henkilötietojen ajantasaisuus

Oppilaitosten haasteena on usein ajantasaisen henkilödatan ylläpitäminen. Henkilödatan laadukkuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen on kuitenkin kunnille ja kaupungeille tärkeää, jotta tietoa voidaan hyödyntää erilaisten päätösten, tiedonsiirtojen ja laskutusten pohjalla. Jatkossa Digi- ja väestötietovirasto mahdollistaa henkilötietojen reaaliaikaisen ylläpidon: kunnille on myönnetty viranomaistehtävien hoitoa varten yleinen oikeus saada väestötietoja digitaalisesti väestötietojärjestelmästä VTJ-muutosrajapinnan kautta. Tämä tarkoittaa laajassa kuvassa väestötietojen päivityksen standardointia.

Olemme kehittämässä Wilmaan DVV-väestötietointegraatiota eli rajapintaa, jonka avulla kunnat voivat automaattisesti hyödyntää ajantasaista henkilötietoa omien viranomaistehtäviensä hoitamisessa. Reaaliaikainen väestötietointegraatio vähentää virheiden mahdollisuutta ja säästää niin opetushallinnon kuin huoltajien aikaa.

Viestiuudistus

Wilma-viestinnän laaja tekninen kehitysaskel eli Wilman uuden viestipalvelun kehittäminen etenee. Uusi viestitoiminto tulee skaalautumaan kuormituksen mukaan ja parantaa näin Wilman toimintavarmuutta.

Olemme nyt tehneet hetken perustoiminnallisuuksia, jotka muodostavat Wilma-viestinnän rungon. Seuraavaksi työn alla on luoda uuden viestipalvelun upotus Wilmaan sekä viestien lukeminen Wilma-tunnuksilla -toiminnallisuus.

Kuvankaappaus Wilmaan kehitettävästä viestitoiminnosta
Esimerkki Wilman uudesta viestitoiminnosta: viestiketju. Klikkaa kuva isommaksi.

Työjärjestysten optimointi

Työjärjestysten optimointi on Wilman lukuvuoden suunnitteluun liittyvää kehitystyötä, jonka tavoitteena on vastata yläkoulujen ja lukioiden opetustarjottimen osalta siihen tarpeeseen, että valinnat saadaan kerättyä ja hyödynnettyä optimointia varten.

Järjestimme aiemmin optimointi-workshopin, jossa selvitimme yhdessä asiakkaiden kanssa arjen työhön liittyviä haasteita ja niistä kumpuavia tarpeita. Nyt kehityksessä on siirrytty pilotointivaiheeseen, jossa asiakkaiden pilottikäytössä on yläkoulujen valinnaisainepalkkien optimointi Google Sheets -pohjaisen datan avulla. Tämä tuo lisää ymmärrystä optimoinnin ajallisesta hyödystä ja arvosta.

Varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelu

Varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelun tarkoituksena on tuoda kevyt palvelu varhaiskasvatuksen ryhmä- ja yksikkötason suunnittelun tarpeisiin. Olemme tällä hetkellä luomassa palvelun alustavaa demoa.

Wilma tarjoaa ratkaisun myös varhaiskasvatuksen sujuvampaan arkeen >>

Tuoteanalytiikan kehitys

Parannamme jatkuvasti Wilma-tuoteperheen ohjelmien käytön seurantaa, jotta voimme yhä tehokkaammin kohdistaa kehitystyön tärkeimpiin ja olennaisimpiin kehityskohteisiin.

Viranomaisiirrot

Viranomaissiirrot kuten Koski-, eHOKS- ja Varda-siirrot kehittyvät vauhdilla, ja tämä kehitys näkyy jatkuvasti myös Wilman tulevissa versioissa. Tiedonsiirtoihin liittyvä kehitys kuuluu Wilman kehityksen toivotuimpiin asioihin, ja niihin liittyvät toiminnallisuudet ovat myös yksittäisiä vahvasti opetuksen arkea parantavia seikkoja.

Vuonna 2023 tiedonsiirtoihin liittyvä kehitys pitää sisällään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Jatkuvaa kehitystyötä Koski, eHOKS, Varda -siirtojen osalta. Autamme oppilaitoksia saamaan ajantasaista tietoa oppijoiden koulutustarpeista ja -tuloksista, mikä auttaa suunnittelemaan yhä parempia koulutuspalveluita.
 • Tiedonsiirroilla tuetaan samalla myös tiedonkeruuta opettajien koulutuksesta ja pätevyydestä, mikä auttaa osaavan opetushenkilökunnan rekrytoinnissa ja osaamisen kehittämisessä.
 • Rikastetun ja kattavan tiedonsiirron avulla oppilaitokset voivat seurata opetuksen laadun lisäksi oppimistuloksia, sekä vertailla niitä muihin oppilaitoksiin. Näin syntyy arvokasta tietoa ja tietotaitoa, mikä auttaa oppilaitoksia kehittämään koulutuspalveluitaan ja parantamaan omien oppijoidensa oppimistuloksia.

MPASS-tunnistautumisen laajentaminen

Kertakirjautumisratkaisu sujuvoittaa oppimisarkea tekemällä sähköisten materiaalien käytöstä helpompaa. OPH:n maksutonta tunnistusratkaisua MPASSid:tä hyödynnetään oppimisen arjessa kattavasti ja se on käytössä sekä Wilmassa, että opetusmaailman työkalut yhteen näkymään tuovalla Wilma Links -palvelualustalla.

Tutkimme tällä hetkellä mahdollisuutta laajentaa MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelua varhaiskasvatuksen ja uusien käyttäjäroolien osalta tukemaan Wilman palvelualustan monipuolisia mahdollisuuksia.

Mobiilisovelluksen kehitys

Wilman tietoturvallinen mobiilisovellus pitää sisällään kaikki olennaisimmat toiminnot ja auttaa pysymään mukana kouluarjessa ajasta ja paikasta riippumatta. Mobiilisovelluksen kehitysideat ovat usein lähtöisin oppilaitosten ja käyttäjien tarpeista ja palautteesta. Keväällä 2023 toteutimme sovellukseen toivotuista ominaisuuksista erillisen käyttäjäkyselyn, johon saimme yhteensä huimat 72 738 vastausta.

Sovellukselle toteutetun kyselytutkimuksen ja kattavan vastausmäärän avulla tiedämme nyt, mitä ominaisuuksia käyttäjät eniten toivovat ja voimme sen pohjalta suunnitella tulevaa kehitystä käyttäjälähtöisesti. Tunnistettuja kehityskohteita priorisoidaan muun muassa lisäarvon ja toivotun määrän pohjalta. Kriittiset korjaukset teemme aina niin nopeasti kuin mahdollista. Tuleva kehitys keskittyy muun muassa mobiilisovelluksen käytön laajentamiseen sekä varhaiskasvatuksen että viestinnän tarpeisiin. Näin toteutamme tahtotilaa mobiililähtöisestä ajattelusta.

Amazon Web Services -toimintaympäristön valmistelu

Osana Wilman uudistumista tulemme siirtämään Wilma-ympäristöt AWS:n palvelimille (Amazon Web Services), jotka sijaitsevat EU/ETA-alueella. Siirrolla tavoittelemme ohjelmien toimintavarmuutta ja skaalautuvuutta – tietomäärän kasvaessa palvelintehot nousevat automaattisesti. AWS-siirto tukee myös Wilman mikropalveluarkkitehtuuria ja tuo tuotekehitykselle modernin alustan, joka mahdollistaa uusien toiminnallisuuksien kehityksen nopeasti ja tietoturvallisesti.

Toteutamme seuraavaksi AWS-toimintaympäristön valmistelevaa työtä sujuvan ja vaivattoman siirron tukemiseksi.

Lue lisää hajautetusta tiedonhallinnasta tietoturvallisuuden varmistamisessa >>

Oppimateriaalien hankintakanava Wilma Shop

Wilma toimii suomalaisen oppimisen sydämessä ja ekosysteemimme kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Tavoitteenamme on seuraavaksi tuoda varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien käyttöön oma oppimateriaalien hankintakanava Wilma Shop, helpottamaan hallinnollisen työn toteutusta. Uusi palvelu mahdollistaa hankinnat, tilastoinnin, raportoinnin ja materiaalien jakamisen saumattomasti yhdessä paikassa.

Tavoitteena helpompi ja tehokkaampi opetusarki

Vapauttamalla aikaa tärkeisiin asioihin, tuemme opetusmaailman arjen työtä. Tavoitteena on yksinkertaistaa palveluiden saavuttamista – koota ne yhteen luomalla hyvät puitteet, sekä mahdollistaa se, mitä koulumaailma tänä päivänä tarvitsee. Wilman kehittämistyön kolme ohjaavaa pääteemaa ovat:

 • Tuomme arjen digitaaliset palvelut samaan paikkaan ja tarjoamme saumattoman käyttökokemuksen.
 • Tarjoamme markkinan parhaat opetuksen järjestämisen palvelut, jolloin arjen organisointi sekä lakien ja säädösten noudattaminen on tehokasta ja helppoa.
 • Luomme kokonaisvaltaisen palvelupolun oppimisen eri vaiheisiin, jolloin Wilma kulkee lapsen mukana aina päiväkodista toiselle asteelle.

Joakim Pesola

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea