Wilma pääkäyttäjän tukipalvelu

lisää tehoa wilman käyttöön

Wilma-pääkäyttäjän tukipalvelu tuo tukea arjen haasteisiin

Wilman eri käyttömahdollisuuksia on olemassa paljon. Välillä pääkäyttäjän aika ei kuitenkaan riitä selvittämään kaikkia haasteita ja ottamaan toiminnallisuuksista kaikkea tehoa irti.

Pääkäyttäjän tukipalvelu tuo ratkaisun tilanteessa, jossa prosessien kehittäminen on jäänyt taka-alalle ja pääkäyttäjän aika kuluu tulipalojen sammuttamiseen sekä arjesta selviytymiseen.

Aikaa säästyy kun on vähemmän kokeiluja ja pääsee melko nopeasti toteutukseen.

- Rolf-Erik Mäkelä, Wilma-pääkäyttäjä, Kokkolan kaupunki

Tukipalvelu sisältää jatkuvan palvelun sekä tietokannan siivouksen projektiluonteisesti

Wilman pääkäyttäjän tuki on palvelu varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten pääkäyttäjille. Sen tavoite on tukea pääkäyttäjää järjestelmän käytön kehittämisessä, sekä uusien toimintojen käyttöönotoissa.

Jatkuvan palvelun lisäksi tietokanta siivotaan ja yhdenmukaistetaan projektiluonteisesti. Tavoitteena on yhdenmukaistaa palvelun käyttö Visman suosittelemien toimintamallien mukaiseksi.

Wilma pääkayttajan tukipalvelu

Jatkuva palvelu

Jatkuvaan palveluun sisältyvät kuukausittaiset yhteydenotot, joiden aikana käymme läpi esimerkiksi ylläpitotehtäviä ja muita pääkäyttäjän toivomia aiheita.

Jatkuva palvelu on saatavilla kahdessa eri paketissa: Hopea (5h/kk) ja Kulta (8h/kk). Jatkuva palvelu laskutetaan vuosittain etukäteen.

Tietokannan siivous

Pääkäyttäjän tukipalvelun tietokannan siivous toteutetaan projektiluonteisesti yhdessä sovittuna aikana. Se sisältää toimenpiteitä sekä Visman asiantuntijan, että asiakkaan toteuttamana. Tavoitteena on saada projekti vietyä läpi noin neljän kuukauden aikana. Priorisoimme sisältökohteet yhdessä, aina asiakkaan tarpeista lähtien ja käymme ne läpi Visman parhaiden käytäntöjen mukaisesti sovitun tuntimäärän puitteissa.

Tietokannan siivous laskutetaan kuukausittain toteutuneen tuntimäärän mukaan.

Esimerkkilistaus jatkuvan palvelun kehittämiskohteista:

Kohteita käydään läpi kuukausittain tuntimäärän puitteissa ja priorisoidaan toiveiden mukaan.

Hopea Kulta
Asiantuntijatyö 5 h / kk 8 h / kk
Kenttäasettelut Visman mallit Visman mallit + räätälöinti
Käyttöoikeudet Ryhmätasolla Ryhmä- ja henkilötasolla
Wilma Akatemia -tunnukset 1 kpl 2 kpl
Lukuvuosikellomalli ✔ ✔ + ylläpito yhteistyönä
Tulosteiden ja lomakkeiden ylläpito ✔ ✔
OPSien ylläpito (Visman/OPH:n mallit) ✔ ✔
Tiedonsiirrolla päivitettävät rekisterit ✔ ✔
KOSKI-määritykset kk-palaverien yhteydessä ✔ ✔
Kurre – uuden lukuvuoden käynnistys ✔ ✔
Lukuvuoden vaihto Primuksessa ✔