KOMMUNIKATION OCH VERKSAMHETSPLANERING

Smidig informationsgång och planering med Wilma Småbarnspedagogik

Wilma är ett effektivt system för den småbarnspedagogiska verksamheten! Med Wilma når du fram och kan planera arbetet både på skolor och daghem. Ansökningsprocesserna blir enklare, det administrativa arbetet effektivare och du håller hela tiden kontakt med både föräldrar och personal. Kör igång med kommunikationsmodulen eller ta hela paketet som även inkluderar verksamhetsmodulen. Kommunikationsmodulen tar du snabbt ibruk på daghemmen genom att helt enkelt utöka licensantalet.

Wilma päiväkoti, Wilma varhaiskasvatus
Assi, opiskeluhuollon työkalu, opiskeluhuollon järjestelmä, oppilashuolto

INGEN SKA HAMNA UTANFÖR

Assi är en webbaserad lösning för studerandevården

Assi är ett system som skolkuratorer, psykologer och andra sakkunniga inom studerandevården kan använda via webben. Klientjournaler, anteckningar, dokument och statistik inom både individuellt och gemensamt arbete. Allt finns samlat i säkert förvar på ett och samma ställe.

Wilma i ett nötskal

I Wilma finns allt du behöver i vardagen

Wilma är den populäraste plattformen för studieadministration i Finland. I Wilma finns digitala lösningar för alla behov från småbarnspedagogiken ända upp till andra stadiet. I systemet ingår verktyg för bland annat planering och bedömning samt kommunikation till hemmen.

Wilma, Wilma tulevaisuus, oppimisen ekosysteemi