Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Wilma-sovelluksen kehitystoivekysely – näin 72 738 käyttäjää vastasi

Saimme keväällä 2023 toteutettuun kyselyyn Wilman mobiilisovelluksen kehittämisestä huimat 72 738 vastausta. Mitä uusia ominaisuuksia eri käyttäjäryhmät toivovat sovellukseen ja miten sitä kehitetään tulevaisuudessa?
""

Wilman mobiilisovellus pitää kodin ja koulun kartalla opiskeluarjesta myös liikkeellä ollessa. Erityisesti opiskelijat kokevat viestinnässä helpommaksi vaihtoehdoksi Wilman mobiilisovelluksen, sillä puhelin on yleensä aina käden ulottuvilla. Samoin huoltajat lukevat ja lähettävät Wilma-viestejä selainversion lisäksi myös mobiilisovelluksessa.

Wilma-sovelluksella voi:

 • vastaanottaa reaaliaikaisia ilmoituksia esimerkiksi Wilma-viesteistä
 • lukea ja kirjoittaa viestejä
 • lukea tiedotteita
 • tarkastella työjärjestystä

Lisäksi huoltajat voivat sovelluksessa:

 • nähdä kotitehtävät, kokeet ja tuntimerkinnät
 • selvittää poissaoloja ja ilmoittaa niistä etukäteen
 • varata varhaiskasvatuksen hoitoaikoja, mikäli kunnalla on käytössään Wilma Varhaiskasvatus

Kehitämme Wilman mobiilisovellusta jatkuvasti sekä teknisen toimintavarmuuden, että toivottujen ominaisuuksien osalta. Tänä keväänä kysyimme uudistustoiveita suoraan kaikilta Wilma-sovelluksen käyttäjiltä ja saimme huimat 72 738 vastausta. Kiitos vielä kaikille vastanneille arvokkaan tiedon jakamisesta.

Mobiilisovelluksen kehitystoiveita eri käyttäjäryhmiltä

Käyttäjäkysely toteutettiin lomakkeella, johon oli mahdollista vastata suoraan oman Wilma-sovelluksen kautta. Lomakkeella kysyimme eri käyttäjäryhmiltä, mitä toimintoja he pitäisivät sovelluksen tärkeimpänä uudistuksena. Myös avoimen palautteen antaminen oli mahdollista.

Opiskelijoiden suosikkeina ruokalistan ja arvosanojen näkyminen

Piirakkakaavio opiskelijoiden vastausten jakautumisesta Wilman mobiilikyselyssä.
Opiskelijoiden kehitystoiveet Wilman mobiilikyselyn perusteella. N = 48 723

Opiskelijoiden toivotuin ominaisuus liittyi ylivoimaisesti kouluruokailuun: jopa 35,7% valitsi toivotuimmaksi ominaisuudeksi ruokalistan näkymisen Wilma-sovelluksessa. Kurssisuoritusten arvosanoja toivottiin seuraavaksi eniten ja myös push-ilmoitukset kokeista sekä kotitehtävistä saivat kannatusta. Myös kokeiden ja muiden tapahtumien tallennusmahdollisuus käytössä olevan laitteen kalenteriin saivat erityisesti opiskelijoilta ääniä.

Opiskelijoiden kolme toivotuinta ominaisuutta kyselyn perusteella ovat:

 1. Ruokalistan näkeminen 35,7%
 2. Arvosanojen näkeminen 20,9%
 3. Push-ilmoitukset kokeista 11%

Huoltajat kaipaavat sovellukseen erityisesti lomakkeita ja poissaolojen ilmoittamista usealle päivälle

Piirakkakaavio huoltajien vastausten jakautumisesta Wilman mobiilikyselyssä.
Huoltajien kehitystoiveet Wilman mobiilikyselyn perusteella. N = 22 736

Huoltajien toivotuimmat ominaisuudet liittyivät vahvasti lomakkeiden näkemiseen ja täyttämiseen Wilman sovelluksen kautta, tätä toivoi 25,2% vastaajista. Toivotuimpien ominaisuuksien joukkoon kuuluivat myös poissaolon ilmoittaminen usealle päivälle sekä hakemusten ja päätösten tuominen osaksi sovellusta.

Huoltajien kolme toivotuinta ominaisuutta kyselyn perusteella ovat:

 1. Lomakkeiden näkeminen ja täyttäminen 25,2%
 2. Poissaolon ilmoittaminen usealle päivälle 19,8%
 3. Hakemukset ja päätökset 14,7%

Opettajat toivovat läsnäolo- ja poissaolotietojen näkemistä mobiilisovelluksessa

Piirakkakaavio opettajien vastausten jakautumisesta Wilman mobiilikyselyssä.
Opettajien kehitystoiveet Wilman mobiilikyselyn perusteella. N = 1 279

Opettajien toivotuimmat ominaisuudet liittyivät ylivoimaisesti eniten läsnä- ja poissaolotietoihin: 60,8% valitsi näiden tietojen näkymisen Wilman sovelluksessa ensisijaiseksi kehitystoiveeksi. Seuraavaksi eniten kannatusta opettajilta saivat tuntipäiväkirjan täyttämisen sekä lomakkeiden näkemisen ja täyttämisen mahdollisuus.

Opettajien kolme toivotuinta ominaisuutta kyselyn perusteella ovat:

 1. Läsnäolojen ja poissaolojen näkeminen 60,8%
 2. Tuntipäiväkirjan täyttäminen 15%
 3. Lomakkeiden näkeminen ja täyttäminen 15%

Wilma-sovellus kehittyy käyttäjien tarpeiden mukaan ja tukee arkea myös tulevaisuudessa

Kehitämme Wilmaa jatkuvasti palvelemaan opetusmaailman työtä. Seuraamme lainsäädännön muutoksia ja kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme arjesta kumpuavia toiveita. Haluamme palvella käyttäjien muuttuvia tarpeita ja mahdollistaa nykyaikaisen opetusarjen – nyt ja tulevaisuudessa.

Wilman mobiilikehityksessä sovelluksen kehityskohteet priorisoidaan tarkastelemalla uusien ominaisuuksien tuomaa lisäarvoa ja niiden toivottua määrää. Sovellukselle toteutetun kyselytutkimuksen ja kattavan vastausmäärän avulla tiedämme nyt, mitä ominaisuuksia käyttäjät eniten toivovat ja voimme sen pohjalta suunnitella tulevaa kehitystä käyttäjälähtöisesti.

“Wilmaa käytetään laajasti myös mobiilissa, ja tulemmekin jatkossa keskittymään erityisesti mobiililähtöiseen kehitykseen. Keväällä uudistimme sovelluksen teknistä suorituskykyä. Tulemme seuraavaksi käymään läpi kyselyn ja palautteiden kautta saatuja toiveita ja koostamme niiden pohjalta tunnistetut kehityskohteet. Tämän jälkeen priorisoimme käyttäjille eniten arvoa tuovat toiminnallisuudet”, kertoo Wilman tuotepäällikkö Joakim Pesola.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea