Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Tiedonsiirrot valtakunnallisiin tietovarantoihin mukana Wilman kehityksessä

Opetusmaailman velvoitettuja tiedonsiirtoja eli viranomaissiirtoja on olemassa useita. Niitä ovat muun muassa KOSKI-tietovaranto, sekä ammatillisen koulutuksen eHOKS-palvelu. Palvelut kehittyvät vauhdilla, mikä näkyy myös Wilman jatkuvassa kehitystyössä.
KOSKI-tiedonsiirto Wilma, eHOKS wilma, tiedonsiirrot wilmassa

KOSKI- ja eHOKS-tiedonsiirrot – mitä ne ovat?

Palvelut keräävät pääasiassa samaa oppijatietoa, mutta eri näkökulmista – eHOKSin keskittyessä opintojen suunnitteluun ammatillisessa koulutuksessa, KOSKI sisältää tietovarantona dataa eri koulutusasteiden tutkinnon suorituksista ja arvosanoista.

Lähtökohtaisesti kaikki tahot, joilla on lakisääteinen oikeus kerätä tai hyödyntää opintotietoja, saavat ne käyttöönsä KOSKI-palvelun avulla. Esimerkiksi korkeakouluhauissa oppilaitokset saavat opiskelijan tiedot KOSKI-tiedon pohjalta. Lisäksi KOSKI on “erillisten kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoava luovutuspalvelu”, jonka sisältämä data toimiikin myös pohjana monenlaiselle valtakunnalliselle opetuksen ja koulutuksen tilastoinnille.

Oppija taas näkee palveluiden sisältämän tiedon Oma opintopolku -palvelun kautta, tarkastaessaan omia opintosuorituksiaan tai katsoessaan omien opintojen suunnitteludataa.

KOSKI-esimerkki
Esimerkkinäkymä lukion aineopiskelijan oppiaineen suorituksesta Oma Opintopolku-palvelussa, johon tieto on siirtynyt Wilmasta KOSKI-tiedonsiirron kautta.

Wilma-tuoteperheen järjestelmät mahdollistavat tietojen siirtymisen Wilman kirjauksista KOSKI- ja eHOKS-palveluihin automaattisesti kerran vuorokaudessa.

“Ennen tiedonsiirtoja oppilaitoksissa pidettiin tilastointipäiviä, joissa jouduttiin tekemään käsin laajaa excel-työtä. Wilman ja tiedonsiirtojen avulla ei ole enää tarvetta tällaisille työläille tilastointi-workshopeille, vaan riittää että tietoja ylläpidetään oikein järjestelmässä, josta se siirtyy automaattisesti palveluihin”, toteaa Wilman kehityksen parissa tuoteomistajana toimiva Janne Haapsaari.

Tietoja voi edelleen siirtää halutessaan myös käsin, mutta varsinkin jos oppijoita on paljon, manuaalinen siirto on hankalaa.

Tiedonsiirtojen ajankohtaiset kehitystarpeet näkyvät Wilman päivityksissä

Kouluhallinnon täytyy toimittaa tilastotietoja valtiolle viranomaisten sekä kansalaisten käyttöön, ja tähän tarvittiin oikeat työkalut. Koski-palvelun tiedonsiirtojen kehitys aloitettiin Wilmalla vuonna 2017 ja lakiuudistuksen myötä tiedonsiirrot otettiin käyttöön vuonna 2018. eHOKSin osalta kehitys aloitettiin vuonna 2019.

Viranomaissiirrot ovat mukana myös Wilman Roadmapilla ja ajankohtaiset kehitystarpeet näkyvät uusissa versiopäivityksissä. Kehitystyötä tehdäänkin jatkuvasti, vahvassa yhteistyössä Wilman pääkäyttäjien ja Opetushallituksen kanssa.

“Tiedonsiirrot ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Niiden suhteen ei olla ikinä valmiita, vaan aina ns. kehitysvaiheessa. Oppilaitosten pääkäyttäjiltä saadaan paljon palautetta ja keskustellaan mitä tietoa tällä hetkellä tarvitsee syöttää ja mikä olisi siihen Wilmassa paras tapa. OPH:n kanssa taas käymme vuoropuhelua siitä, mitä tietoa tarvitaan tulevaisuudessa ja missä järjestyksessä”, Janne avaa kehitystyötä.

Oman haasteensa kehitystyöhön tuo ison kokonaisuuden hallinta. Arjen kehitystyössä Jannen mukaan pyritään löytämään sopiva tapa yhdistää aiempia käytäntöjä uusiin tarpeisiin, viilataan vanhoja prosesseja toimimaan yhä paremmin, ja etsitään uusia tapoja siirtää uutta tarvittavaa tietoa järjestelmiin, kun halutaan tilastoida uutta.

Käytännön esimerkkejä tiedonsiirtojen kehitystyöstä

 • Isoimpana tänä vuonna kehityksessä on ollut tutkintoon valmentava koulutus (TUVA), joka astui voimaan 1.8.2022. Kun Opetushallitus tarkensi tiedonmäärityksessä, mitä tietoja KOSKI- ja eHOKS-palveluihin halutaan, mietittiin Wilmalla tekninen toteutus ja sen jälkeen miten ohjeistetaan oppilaitoksen käyttäjiä. TUVA:n KOSKI-ohjeet löydät täältä.
 • Tällä hetkellä työn alla on myös ammatillisten perustutkintojen uudistuminen 1.8. Uudistus luo päivitys- ja muutostarpeita KOSKI- ja eHOKS-siirtoihin.
 • Lisäksi vuoden 2021 tiedonsiirtoihin liittyvästä kehityksestä Janne nostaa merkittävinä esiin laajan lukiouudistuksen ja oppivelvollisuuslain uudistumisen maksuttomuuden osalta.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea