Asiantuntijoiden haastattelut lasten ja nuorten hyvinvoinnista 👉

Tieto maksuttomasta oppimateriaalista siirtyy Wilmasta MPASSid:tä hyödyntäen

Oppivelvollisuuslain uudistus laajensi oppivelvollisuutta ja toi mukanaan maksuttoman toisen asteen. Tieto oppimateriaalien maksuttomuudesta siirtyy Wilmasta sitä tarvitseville tahoille Opetushallituksen MPASSid-palvelun avulla.
maksuton toinen aste, wilma mpassid, maksuttomat oppimateriaalit

Oppivelvollisuuslaki toi mukanaan toisen asteen opintojen maksuttomuuden

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Laissa säädettiin muun muassa oppivelvollisuuden laajentamisesta, jonka tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan oppivelvollisuuden laajentamisella tavoitellaan koulutus- ja osaamistason nostamista kaikilla koulutusasteilla, oppimiserojen kaventamista sekä koulutuksellisen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin kasvattamista. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös niin sanotulla kymppiluokalla ja syksystä 2022 saakka uudistetussa TUVA-koulutuksessa.

Lakiuudistuksen myötä toisen asteen opinnot muuttuivat samalla maksuttomiksi, jotta opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinto perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Lain mukaan opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja ruokailun lisäksi:

 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon
 • suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (koulumatkatukilain mukaisesti)
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (matka lähimpään oppilaitokseen yli 100 km)

Tieto maksuttomuudesta kulkee Wilmasta palveluntarjoajille MPASSid:n avulla

Iso osa opintojen maksuttomuutta on oppijoiden tarvitsema oppimateriaali ja sen jakaminen. Kunnat ja kaupungit tarvitsevatkin tiedon siitä, kuinka monta maksuttoman oppimateriaalin piiriin kuuluvaa opiskelijaa heillä kulloinkin on ja keitä he ovat.

Tähän tarpeeseen olemme luoneet Wilmaan toiminnallisuuden, joka on kehitetty yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, heidän tarjoamaansa MPASSid-palvelua hyödyntäen.

“MPASSid on Opetushallituksen ylläpitämä tunnistuksenvälitysratkaisu, jota hyödynnämme tämän lakisääteisen muutoksen toteuttamiseen. Palvelulla on myös todella ketterä, käyttäjäläheinen kehitys ja yhteistyömme Opetushallituksen kanssa onkin ollut helppoa”, kertoo Wilman tuotepäällikkö Joakim Pesola.

MPASSid:n avulla oppijat, opettajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta voivat kirjautua sähköisiin oppimispalveluihin yksillä käyttäjätunnuksilla, mikä mahdollistaa entistä sujuvammat oppitunnit. Palvelun tarkoituksena on myös vähentää käyttäjätunnusten pyörittämiseen liittyvää hallinnollista työtä niin koulutuksen järjestäjien kuin palveluntarjoajien päässä, tarjoamalla yhden integraation ja standardin tietomallin. Kirjautumistilastojen perusteella MPASSid:n käyttöaste on vahvasti kasvussa.

“Opetushallitukselle on tärkeää, että MPASSid:tä voivat hyödyntää yhdenvertaisesti kaikki oppijat: sekä oppivelvolliset, että ei-oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvat. Yhteistyö Visman ja MPASSid:n kehittämisryhmän kanssa tiedon siirtymisen parissa oli tiivistä ja sujuvaa – kaikki tarvittavat tietokentät saatiin lisättyä koulutuksenjärjestäjien käyttöön”, OPH:n erityisasiantuntja Kiira Noponen avaa.

Käytännössä tieto maksuttomuudesta voidaan kirjata Wilmaan erilaisten tietokenttien avulla, josta tieto siirtyy MPASSille ja oppimateriaaleja toimittavat palveluntarjoajat saavat tarvittavan tiedon MPASS-palvelun kautta. Tieto opiskelijan oikeudesta maksuttomiin toisen asteen oppimateriaaleihin välittyy siis nykyisin MPASSid:n kautta, mikäli toimija on ottanut uuden maksullisuusattribuutin käyttöön.

>> Tarkemmat ohjeet MPASSid:n käyttöönottoon ja maksuttomuustiedon kirjaamiseen löydät Wilman ohjesivuilta.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea