Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Uudistuva kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Mitä tarkoittaa kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa? Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.8.2022 ja tarkentaa kolmiportaisen tuen muotoja. Lue kuinka Wilman toiminnallisuudet tukevat tuen toteuttamista.
Uudistuva kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Uusi varhaiskasvatuslaki tarkentaa kolmiportaisen tuen muotoja

Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa, ja uusi laki on tulossa voimaan 1.8.2022. Uudistus tuo mukanaan muutoksia, joista isoimmat liittyvät lapselle tarjottavaan kehityksen ja oppimisen tukeen. Tämän johdosta myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteita päivitetään.

Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin määritellään entistä tarkemmin kolmiportaisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan, kerrotaan OPH:n sivuilla.

Mitä tarkoittaa kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa?

Lapsen oppimistuen tarve voidaan monesti havaita jo ennen koulutien aloittamista. Onkin ensisijaisen tärkeää, että lapsen tuki jatkuu yhtenäisenä aina varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja peruskoulun puolelle.

Kolmiportainen tuki on laissa määritelty oppimisen ja koulunkäynnin tuki, jolla on nimensä mukaisesti kolme eri tasoa:

 • Yleisessä tuessa tuen tarpeeseen reagoidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa osana kasvatusarkea, ja tuki muodostuu yksittäisistä tukimuodoista. Kaikilla lapsilla on oikeus yleiseen tukeen varhaiskasvatuksessa, eikä tuki edellytä hallintopäätösmenettelyä.
 • Tehostettu tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tukimuodoista. Siihen siirrytään, mikäli yleinen tuki ei ole riittävää tai lapsi tarvitsee vahvempaa tukea. Tehostettu tuki edellyttää hallintopäätöstä.
 • Jos tehostettu tuki ei ole riittävää, on tukea annettava yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tukena. Tuki edellyttää hallintopäätöstä, ja muodostuu useista tukimuodoista, esimerkiksi erityisopetuksesta, ja on jatkuvaa tai kokoaikaista.

Esimerkki tuen tarpeesta:

Kasvattajat havaitsivat ryhmässä 4-vuotiaalla lapsella olevan vaikeuksia keskittyä syömiseen, lapsi ei myöskään suostunut osallistumaan yhteisiin ruokailutilanteisiin. Tästä johtuen monena hoitopäivänä lapsi saattoi kieltäytyä kokonaan syömästä. Kasvattajat yhdessä huoltajien kanssa sopivat, että lapsi tulee saamaan tulevana kuukautena enemmän yksilöllistä tukea ryhmän kasvattajalta ruokailutilanteissa. Tämän jälkeen kasvattajat ja huoltajat tarkastelevat uudelleen, millainen vaikutus yleisellä tuella on ollut ja ilmeneekö tarve tehdä päätös tehostettuun tukeen siirtymisestä.

Uudessa laissa korostuu myös inklusiivinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelevät, että kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden, moninaisuuden arvostamisen, sosiaalinen osallisuuden ja yhteisöllisyyden oikeudet.

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan jatkossa inklusiivisen varhaiskasvatuksen periaatteita, jotta lapsen kolmiportainen tuki ei jää ainoastaan toimintamalliksi ja varhaiskasvatuspaikkaan liittyviksi ratkaisuiksi, vaan tilanne huomioidaan kokonaisuudessaan. Tätä kuvastaa esimerkiksi lähipalveluperiaate, jossa sijoituspäätöstä tehdessä pyritään kokonaisvaltaisemmin arvioimaan lapsen kannalta paras vaihtoehto.

Wilmasta löydät toiminnallisuudet kolmiportaisen tuen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Tukisivu huoltajan Wilmassa
Esimerkki tukisivusta huoltajan Wilmassa.

Lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen sekä tuen vaikuttavuuden arvioinnin kirjaaminen tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Wilman toiminnallisuuksia, jotka tukevat kolmiportaisen tuen toteuttamista ovat:

 • Varhaiskasvatussuunnitelma: Täydennämme Wilmasta jo nyt löytyvään varhaiskasvatussuunnitelmaan uuden lain mukaisesti lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttamisen, sekä tuen vaikuttavuuden arvioinnin.
 • Muistiot-toiminnallisuus, jota käytetään lapseen liittyvien muistioiden kirjaamiseen Wilman kautta. Näihin muistioihin voidaan antaa katselu- ja muokkausoikeuksia, jotta kaikki tarvittavat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoa.
 • Tukisivu, jossa näkyvät myös tehdyt tukitoimenpiteet ja tallennetut asiakirjat. Tukitoimenpiteet voivat olla pedagogisia, rakenteellisia tai hoidollisia ratkaisuja.
 • Hallintopäätöksen lomake erityisopettajan konsultaatiota sekä tehostettua ja erityistä tukea varten.

Kolmiportainen tuki on ollut Wilmassa laajalti koulumaailman käytössä jo useita vuosia. Siitä on kehittynyt onnistunut kokonaisuus, jonka toimivuus on käytännössä testattu.

Kun Wilma otetaan kunnassa käyttöön myös varhaiskasvatuksen puolella, siirtyvät lapsen oleelliset tiedot saumattomasti koulupolulla eteenpäin. Tämä parantaa huomattavasti tiedonkulkua ja informaation siirtymistä digitaalisesti eteenpäin: koulutien alkaessa lapsi saa heti oikeanlaista tukea.

Teemme Wilmalla myös yhteistyötä Opetushallituksen kanssa, ja seuraamme tiedonsiirron Varda-kehitystarpeita säännöllisesti. Varda-toiminnallisuus sisältyy Wilma Varhaiskasvatuksen Toiminnanohjaukseen.

Katso webinaaritallenne ja opi lisää kolmiportaisesta tuesta Wilmassa

Webinaarissa tutustut Wilman Varhaiskasvatussuunnitelma-lomakkeeseen, päätöslomakkeeseen tukeen ja tukipalveluihin liittyen, sekä Muistiot-, ja Annetut tukitoimet -toimintoihin. Lisäksi kerromme mistä löydät ohjeet eri toimintojen käyttöönottoon.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea