Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Wilman sanakirja – Ota yleiset termit haltuun

Ovatko Wilmaan liittyvät termit ja sanasto hallussa? Oletko aina miettinyt, mitä tarkoittaa Wilma OpenID? Tässä blogissa avaamme, mitä tarkoittavat Wilmaan liittyvät keskeiset termit, kuten Akatemia, Dashboard ja sähköinen allekirjoitus. Ota siis tämä Wilma-suomi-Wilma -sanakirja avuksesi termiviidakossa navigointiin!
Wilman sanakirja

Alta löydät listauksen Wilma-sanakirjan termeistä. Voit klikata suoraan itseäsi kiinnostavan termin kohdalle, tai opiskella koko listan alusta asti.

Akatemia

Wilma Akatemia (entinen Studeo) on koulutuspalvelumme, jonka avulla opiskelet verkossa ajasta ja paikasta riippumatta omaan tahtiisi Wilman käyttöä. Palvelun kiinteä kuukausihinta sisältää kaiken verkko-opiskelumateriaalin, josta löydät lyhyitä videoita, webinaaritallenteita, kirjallista sisältöä, sekä testejä opitun testaamiseen.

AVI kouluttaa

AVI tukee ja kouluttaa, myös opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia. AVI kouluttaa ja Wilma Akatemia tarjoavat yhteistyössä opettajien täydennyskoulutukseen maksuttomia verkkokursseja ajankohtaisista teemoista ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Community

Community on Wilman pääkäyttäjien asiakasyhteisö, josta löydät kootusti Wilma-tuoteperheeseen ja eri koulutusasteisiin liittyvät tiedotteet, uutiset ja keskustelut. Verkkoyhteisönä Community on käytössäsi ympäri vuorokauden.

Dashboard

Wilma Dashboard on Wilman lisäpalvelu, jonka avulla visualisoit helposti opiskelijahallintojärjestelmään liittyviä tietoja. Dashboardin avulla voit muodostaa kokonaisnäkymän opetuksen datasta ja muunnat sen selkeäksi visualisoinniksi tarkastelua, vertailua ja analysointia varten.

Wilma Dashboard -esimerkkinäkymä
Wilma Dashboard -esimerkkinäkymä

Tietoon perustuva johtaminen helpottuu, kun yksikön tai koko kunnan tilanteesta on Dashboardin avulla nähtävissä selkeä, visuaalinen ja tietopohjainen kokonaiskäsitys.

eHOKS-integraatio

eHOKS on Opetushallituksen palvelu ammatillisen koulutuksen henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmille. Se tarjoaa oppijalle välineen oman osaamisen kehittämisen suunnitteluun liittyvien tietojen hallintaan. 

Freeed.com

Wilman kumppani Freeed.com on digitaalinen palvelu ja ammatillinen yhteisö, joka yhdistää opettajat ja kokoaa opetusideat ja materiaalit yhteen helposti käytettävään paikkaan. Yhteisössä opettajat voivat keskustella ja kehittää opetusta yhdessä sekä jakaa parhaat ideat ja materiaalit opetuksen tueksi. Freeedin tavoitteena on tuoda opettajat yhteen monin eri tavoin.

Kide Science

Wilman kumppani Kide Science tarjoaa opettajille tuokiosuunnitelmat 3-8-vuotiaiden tutkivaan oppimiseen. Leikillinen ja tarinallinen lähestymistapa auttaa opettamaan elinikäisiä tutkimisen taitoja, monilukutaitoa ja sitouttaa lapset mielekkääseen oppimiseen. 

Konsultointi ja räätälöidyt koulutukset

Wilman koulutustiimiltä voit tilata räätälöityä koulutusta toivomastasi aiheesta itsellesi tai useammalle osallistujalle, sekä konsultointitilauksena tehtäviä töitä, kuten lomakkeita ja tulosteita, jolloin asiantuntija tekee työn puolestasi.

Koski-tiedonsiirto

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu Koski on Opetushallituksen ylläpitämä palvelu. Laki velvoittaa opintosuoritus- ja tutkintotietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tallentamaan tiedot oppilaiden opintosuorituksista ja suoritetuista tutkinnoista Koski-palveluun.

Koulutuskalenteri

Wilman koulutukset -sivulta löytyvä koulutuskalenteri kertoo tulevien Wilman koulutusten ja webinaarien ajankohdat ja aiheet. Koulutusten avulla opit lisää Wilman, Kurren ja Primuksen tehokkaasta käytöstä ja kuulet kouluttajiltamme parhaat käyttövinkit.

Klikkaamalla kalenterissa keltaista “Ilmoittaudu” painiketta pääset lukemaan lisätietoja sekä ilmottautumaan koulutukseen.

Koulutuskumppanit

Koulutuskumppanimme tarjoavat koulutusta ja konsultointia Wilma-tuoteperheen käyttöön.

 • Wilmaan liittyvissä asioissa, kuten henkilöstön koulutuksessa, ongelmanratkaisussa ja toimintojen kehittämisessä toimivat apuna koulutuskumppanimme Qualtrain Ahonen Oy ja Focusing EL Oy.
 • PrimusQuery-määrityksiä sekä Wilman rajapintaan liittyviä ohjelmointitöitä taas toteuttaa NetProfit Oy.

Kurre

Kurre on Wilman taustalla toimiva opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma, jonka avulla oppilaitoksessa tehdään työjärjestykset, suunnitellaan seuraavaa lukuvuotta ja hoidetaan opettajien ja opiskelijoiden työmäärälaskenta.

MFA

Kirjainyhdistelmä MFA tarkoittaa käyttäjän turvallisuutta parantavaa monivaiheista tunnistautumista.

Wilmassa on olemassa tuki monivaiheiseen tunnistautumiseen. Kun monivaiheinen tunnistautuminen on käytössä, Wilmaan kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi numerokoodin, jonka saa mobiilisovelluksesta (esimerkiksi Google Authenticator tai vastaava). Koodi vaaditaan myös Wilman mobiilisovellusta käytettäessä. MFA on siten käytössä aina – sekä selaimessa että sovelluksessa. Kukin käyttäjä voi itse halutessaan ottaa MFA:n käyttöön.

Myös Primuksessa on tuki monivaiheiseen tunnistautumiseen. Toiminto on SaaS-asiakkaillamme käytössä automaattisesti.

Tutustu monivaiheiseen tunnistautumiseen lisää ohjesivustolla:

Mobiilisovellus

Mobiilisovelluksen avulla Wilma pysyy mukana menossa ja on saatavilla aina tarvittaessa. Wilman mobiilisovelluksen avulla opintomaailman tiedottaminen ja yhteydenpito on helppoa ja vaivatonta mistä ja milloin tahansa.

Voit luoda käyttäjätilin Wilman mobiilisovellukseen manuaalisesti, tai QR-koodin avulla kirjautumalla ensin Wilmaan tietokoneella. Lue lisää Wilma-sovelluksen käytöstä ohjesivustolta.

Voit ladata Wilman sovelluksen alla olevien linkkien avulla, tai löydät sen hakemalla laitteesi sovelluskaupasta nimellä “wilma”.

google-play-badge

MPASS

MPASS-tuettuihin palveluihin, kuten oppimisalustoihin, on mahdollista kirjautua Wilma-tunnuksilla. MPASSid on Opetushallituksen ylläpitämä tunnistuksenvälitysratkaisu, joka “standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin”.

Esimerkiksi tieto oppimateriaalien maksuttomuudesta siirtyy Wilmasta sitä tarvitseville tahoille MPASSid-palvelun avulla.

LOPS2021 Wilmassa

LOPS2021 laittoi lukioarjen käsitteitä uusiksi: kurssit vaihtuivat moduuleiksi ja opintojaksoiksi, opintoviikot opintopisteiksi ja jaksot periodeiksi. Samalla lukion oppimäärä vaihtui 75 kurssista 150 opintopisteeseen. Lukion opetussuunnitelman uudistuksessa pakolliset opinnot koostuvat 1-3 opintopisteen laajuisista moduuleista, ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot koostuvat kahden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

LOPS2021 toi myös mukanaan useita tarpeita. Opiskelijoiden tulee laatia opiskelusuunnitelmat ja korkeakouluyhteistyö kasvaa. Wilmassa moduuleista koostuvien opintojaksojen valitseminen on uudella
opintotarjottimella selkeämpää, kuin vanhalla kurssitarjottimella. Uusi tarjotin löytyy Wilman Opintojen suunnittelu -sivulta ja se on käytettävissä sekä opettajien että opiskelijoiden Wilmassa. Valintojen tekijä voi myös vaihtaa näkymiä uuden ja vanhan tarjotinnäkumän välillä, sillä valinnat näkyvät molemmissa ajantasaisesti.

Ohjesivuiltamme löytyvien ohjeiden avulla voit:

 • ladata siirtotiedoston avulla uudet moduulit ja aineet/oppimäärät Primukseen
 • rakentaa paikallisen opsin
 • rakentaa opintojaksot
 • luoda opintojaksotarjottimen, jonka kautta voi tehdä valintoja Wilmassa.

Ohjesivusto

Wilman ohjesivuston löydät osoitteesta help.inschool.fi. Ohjesivusto sisältää Wilma-tuoteperheen ohjeita kunnille ja oppilaitoksille, sekä opiskelijoille ja huoltajille eri koulutusasteittain.

Ohjesivustolta löydät myös Wilman usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.

OpenID

Lisäpalvelu Wilma OpenID mahdollistaa Wilmaan kirjautumisen OpenID Connect -protokollaa tukevan AD-palvelun tunnuksella (esim. Azure tai ADFS). Wilman kirjautumissivulla on valittavissa tällöin myös painike, jonka kautta käyttäjä voi kirjautua OpenID:tä käyttäen.

Tämä lisäpalvelu sujuvoittaa koulun eri pilvipalveluiden käyttöä, kun tunnuksia eri järjestelmiin ei tarvitse muistella, tai uusia salasanoja kysellä.

Primus

Primus on osa tehokasta ja laajaa opiskelijahallinnon kokonaisjärjestelmää, ja toimii tietokantana Wilmalle. Primus sisältää koko kouluhallinnon tiedot: mm. koulutustarjonta, valinnat, arvosanat, todistukset, päätökset, koulukuljetukset, laskut ja laitteet sijaitsevat Primuksessa.

Pääkäyttäjä

Kullakin Wilma-ympäristöllä on oma pääkäyttäjä, joka vastaa Wilman käytöstä kunnassa tai oppilaitoksessa. Pääkäyttäjän vastuulla ovat muun muassa järjestelmän käytön kehittäminen ja käyttömahdollisuuksien tutkiminen, sekä uusien toimintojen käyttöönotto. Lisäksi mahdollisissa ongelmatilanteissa oppilaitosten nimetyt yhteyshenkilöt ovat tarvittaessa yhteydessä Wilman käyttötukeen.

Pääkäyttäjän tukena toimii pääkäyttäjän tukipalvelu.

Pääkäyttäjän tukipalvelu

Wilman Pääkäyttäjän tukipalvelu tuo tukea arjen haasteisiin, sillä aina pääkäyttäjän aika ei riitä selvittämään kaikkia haasteita ja ottamaan Wilman toiminnallisuuksista kaikkea tehoa irti.

Pääkäyttäjän tukipalvelu sisältää jatkuvan palvelun, jossa yhteydenotot tapahtuvat joka kuukausi, sekä tietokannan siivouksen projektiluonteisesti yhdessä sovittuna aikana.

Qridi

Wilman kumppani Qridi tarjoaa Wilmaa käyttävälle opettajalle monipuoliset ominaisuudet opetuksen suunnitteluun ja formatiiviseen arviointiin. Esi- ja perusopetukseen suunniteltu palvelu kytkeytyy saumattomasti Wilmaan ja kokoaa yhdessä Wilman kanssa kaiken arvioinnin samaan paikkaan.

Ruutuvihko

Wilman kumppanipalvelu Ruutuvihko tarjoaa järjestelmän helppokäyttöisen ja tietoturvallisen käyttäjähallinnan. Keskitetty pääsynhallinta varmistaa järjestelmässä halutuille käyttäjille heidän roolinsa mukaiset pääsy- ja käyttöoikeudet.

Wilmassa palvelu helpottaa niin tietohallinnon kuin opettajien työtä:
Ruutuvihko luo oppilaalle käyttäjätunnukset ja tuo käyttäjän tiedot Wilmaan automaattisesti tietojärjestelmästä, mikä vähentää tietohallinnon manuaalista työtä.
Opettajan aikaa ja vaivaa säästyy, kun ryhmät ja oppijat löytyvät valmiiksi järjestelmästä. Lisäksi automaattiset ryhmät mahdollistavat sen, että opettaja voi luoda sähköisen oppimisalustan tietylle luokalle tai ryhmälle.

SaaS

Wilman tuoteperhe siirtyi vuonna 2021 kokonaan SaaS-palveluina tarjottavaksi. SaaS-palvelussa kunnan tai oppilaitoksen kaikki ohjelmistojen palvelinosat sijoitetaan Visman tarjoamalle palvelimelle, jolloin kunnan tietohallinto ja opetustoimi voivat keskittyä perustehtäväänsä tietoteknisten yksityiskohtien miettimisen sijaan.

Wilman tuoteperheen sijaitessa SaaS-ympäristössä, ohjelmiston kehittäminen ja uudistaminen ketteröityvät. Myös mahdollisiin tietoturvauhkiin voidaan reagoida nopeasti ja korjaus saadaan tarvittaessa asiakkaille heti.

Suomi.fi-palvelut Wilmassa

Wilmassa hyödynnetään Suomi.fi-palveluita:

 • käyttäjän vahvaan tunnistautumiseen (Suomi.fi-tunnistus)
 • huoltajaroolin luontiin (Suomi.fi-valtuudet)

Palvelut parantavat tietoturvallisuutta ja helpottavat Wilma-tunnusten luomista, sillä Wilman käyttäjä voi tunnistautua vahvasti Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Samalla esimerkiksi huoltaja voi liittää Wilma-tunnukseensa huoltajaroolin Suomi.fi-valtuudet-palvelun avulla.

Sähköinen allekirjoitus Wilmassa

Wilman sähköinen allekirjoitus on lisäpalvelu, joka tarjoaa turvallisen tavan paperittomaan asiointiin Wilmassa. Wilmasta löytyvät valmiit rajapinnat Visma Sign -palveluun, jonka avulla lomakkeet voidaan lähettää allekirjoitettavaksi suoraan järjestelmästä. Sähköinen allekirjoitus helpottaa ja nopeuttaa asioiden käsittelyä, kun allekirjoitukset voidaan tehdä paikkariippumattomasti. Digitaalisen jäljen ansiosta sähköinen allekirjoitus on myös paperia turvallisempi vaihtoehto.

Asiakirjoja, joissa Wilman sähköinen allekirjoitus on mahdollista, ovat:

 • Hakemukset ja päätökset
 • Näytöt
 • Osaamisen tunnustaminen
 • Opiskelijakohtaiset muistiot
 • Opiskelijat
 • Pedagogiset asiakirjat
 • Työpaikalla järjestettävä koulutus

Sähköisen arkistoinnin rajapinta

Sähköisen arkistoinnin rajapinta kuuluu Wilman kumppanipalveluihin. Se on Visman ja Enter SystemSolutions Oy:n yhteistyössä toteuttama palvelu, jonka avulla määritellyt päätökset, todistukset ja muut asiakirjatyypit voi viedä suoraan Wilmasta mihin tahansa arkistointijärjestelmään. Palvelu tarjoaakin suoran tavan arkistoida Primuksen dokumentteja sähköisesti.

Varhaiskasvatuksen Wilma

Oppilaitoksista tuttu Wilma hallitsee myös päiväkodin viestinnän ja sujuvoittaa niin hallinnon, varhaiskasvatuksen ammattilaisten kuin kotiväen arkea. Päiväkotilaisten ja koululaisten asiointi on tällöin niputettuna yhteen ja samaan paikkaan, yhden kirjautumisen taakse.

Varhaiskasvatuksen liittäminen samaan järjestelmään opetustoimen kanssa säästää resursseja ja tuo lisää tehokkuutta toimintaan: Wilmalla oppijoiden tiedot siirtyvät digitaalisesti ja tietoturvallisesti asteelta toiselle, ilman papereiden siirtelyä.

Katso videolta Luumäen kokemuksia Wilma varhaiskasvatuksesta.

Visma SMS

Wilmasta on mahdollista lähettää SMPP-protokollan avulla tekstiviestejä eri SMS-palveluntarjoajien kautta. Visma SMS on tietoturvallinen ja toimintavarma viestipalvelu, joka sopii esimerkiksi aikakriittisten tekstiviestien lähettämiseen, jotka tulee saada kiireesti perille. Visman SMS-viestipalvelun kautta voit lähettää jopa 100 tekstiviestiä sekunnissa.

Wilma

Wilma on Suomen suurin ja tunnetuin edtech-tuote. Opetuksen ja oppimisen alusta Wilma palvelee jo kahta miljoonaa käyttäjää, ja järjestelmän kautta lähetetään viikossa jopa 300 000 Wilma-viestiä.

Tämän päivän Wilma tarjoaa käyttöösi seuraavia toimintoja:

 • Hallinnointi, ilmoittautumiset ja laskutus
 • Lukuvuoden hallinta ja suunnittelu
 • Tulosteiden ja lomakkeiden luonti, muokkaus ja julkaisu
 • Tunnusten ja käyttäjäryhmien luonti ja hallinnointi
 • Tietojen laskenta
 • Tilastot ja tiedonsiirrot
 • Haut ja koosteet
 • Opiskelun kirjaukset, hakemukset ja päätökset, sekä oppimisen tuki
 • Työjärjestysten luonti, muokkaus ja julkaisu
 • Kurssi- ja ainetietojen luonti ja hallinta
 • Opetussuunnitelmien luonti, muokkaus ja hallinnointi
 • Arviointi, kokeet ja ryhmät
 • Viestintä – viestit, tiedotteet ja tapahtumakalenteri
 • Mobiilisovellus
 • Ylläpito ja kustomointi
 • Yhteydet muihin järjestelmiin ja muut maksulliset lisäpalvelut

Youtube

Wilmalla on myös oma Youtube-kanava, josta löydät Wilma-videot kootusti yhdestä sijainnista. Kanava sisältää muun muassa webinaaritallenteita sekä ohjevideoita Wilma-ohjelmien käyttöön ja toimintoihin eri koulutusasteilla ja varhaiskasvatuksessa.

YTL – Ylioppilastutkinnon tiedonsiirto

Tällä toiminnolla siirretään lukion ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien tiedot Ylioppilastutkintolautakunnalle. Tiedonsiirto tehdään kirjautumalla lukion Primukseen.

Lue lisää ylioppilastutkinnon tiedonsiirtoon valmistautumisesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin lukion ohjesivuilta.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea