Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Miltä näyttää oppimisen tulevaisuus? – Wilma Futucast-vieraana

Wilma vieraili keväällä erilaisia teemoja ja ilmiöitä käsittelevässä Futucast-podcastissa, keskustelemassa oppimisen tulevaisuudesta ja digitalisoitumisesta. Kuuntele podcast ja lue tästä blogista tiivistelmä jakson teemoista.
Wilma Futucast vieraana, Teemu Lehtonen
Wilma Futucast-vieraana

Miten digitalisaatio on muuttanut opettajan työtä? Entä mitä digitalisoitumisella voidaan tulevaisuudessa saada aikaan ja miten Wilma on mukana tässä kehityksessä?

Kuuntele Futucast-podcastin jakso:

Koulutus ja yhteiskunta

Ennen Wilma-uraani koululiiketoiminnan johtajana tutustuin koulumaailmaan, oppilashallintoon ja sen järjestelmiin monipuolisesti eri näkökulmista niin opettajana, Wilman pääkäyttäjänä, huoltajana, kuin kunnan IT-hallinnossa Wilman kotikaupungissa Vaasassa. Tästä taustasta tarkasteltuna nykypäivän koulujärjestelmästä löytyy sekä tuttuja, että uusia elementtejä. Lakisääteisiä vaatimuksia on tullut lisää, mutta samalla digitalisaatio ja sähköiset ratkaisut ovat tuoneet työhön helpotusta.

Opetusmaailma kehittyy siis jatkuvasti. En kuitenkaan voi olla pohtimatta, keskitytäänkö nykyisellään ratkaisemaan enemmän lopputulosta sen sijaan, että tartuttaisiin niihin juurisyihin, miksi jokin asia tapahtuu. Juurisyiden selvittämisen avulla voidaan tehokkaammin pohtia, missä muutosta oikeasti tarvitaan ja kohdentaa resursseja sinne.

Esimerkkinä tästä voisi toimia oppivelvollisuuden laajentaminen, jossa toisen asteen koulutus tuli sekä maksuttomaksi että pakolliseksi. Auttaako tämä muutos sellaisessa tilanteessa, jossa nuoren oppimisen ongelmat jo olemassa? Voitaisiinkin myös pohtia resurssien tuomista varhaiskasvatukseen, jossa lapsia voidaan tukea jo varhaisessa vaiheessa tehokkaammin ja tällä tavoin pyrkiä ehkäisemään syrjäytymistä.

Wilman uudistamisen perimmäinen tarkoitus on helpottaa kaikkien käyttäjien arkea

Me Wilmalla haluamme tuoda joka kunnalle ja opettajalle peruselementit ja -työkalut saataville kasvatukseen ja opetukseen. Pilkomme Wilman pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja tuomme koko kattauksen esille sähköiselle tarjottimelle. Tulevaisuuden Wilma onkin laaja palvelukokonaisuus, sähköinen Työpöytä, joka mahdollistaa täysin uudenlaiset palvelut ja kokoaa kaikki tarpeelliset työvälineet yhteen.

Opettajien jaksaminen

Tutkimustietoa opetusalalta:

Opettaja toimii kuin rinnakkaiskasvattajana isolle joukolle lapsia, pyrkien tukemaan ja ohjaamaan heitä positiivisesti niin oppimisen kuin jaksamisen näkökulmasta. Opettajille on kuitenkin tullut valtava määrä lisää työtä. Kolmiportainen tuki ja moni muu asia onneksi digitalisoitiin heti Wilman avulla, sillä muuten työ olisi ollut manuaalista paperien täyttämistä ja siirtelyä. Sähköisenäkin nämä lakivelvoitteiset asiat ovat toki kuitenkin raskas lisä työhön.

Korona-aika toi myös aivan oman lisänsä opettajien työn kuormittavuuteen. Yliopistotasolla tunnistettiin opiskelijoilla uupumusta ja motivaation laskua. Korona-ajan etäopetus ja yleinen tilanne vaikuttivat vahvasti myös muilla koulutustasoilla lasten ja oppijoiden elämään sekä oppimismotivaatioon. Opettajille tämä on todella ollut haastava tilanne, jossa työkalujen merkitys on korostunut. Etäopetusaikana Wilman käyttöaste lähes kolminkertaistui, kun tietoa välitettiin aktiivisesti kouluista koteihin.

Tiedolla kasvattaminen – miten hyödyntää dataa paremmin opetuksen tukena?

Millaisia mahdollisuuksia datan tehokkaampi käyttö voi avata tulevaisuudessa?

Tietoon tukeutuva kasvatustyö eli tiedolla kasvattaminen tarjoaa työkalun tunnistaa opetuksen ja kasvatuksen haastavat tilanteet ajoissa. Kasvatustyön ammattilaisille tiedon hyödyntäminen tuo varmuutta ja luottamusta siihen, ettei kenenkään hätä jää huomaamatta. Samalla olemassa olevan tiedon käyttäminen järkevästi vähentää kirjaamisen tarvetta ja auttaa kohdentamaan resursseja siihen, missä niitä todella tarvitaan: opetukseen ja kasvatukseen.

Jos tarkastellaan mitä tietoa lapsista yhteiskunnassa tällä hetkellä seuraamme, neuvola näyttää tiedon näkökulmasta laajimman kokonaiskuvan eri ikäluokista. Myös perusopetuksessa tietoa löytyy valtavat määrät, mutta sitä ei järjestelmällisesti hyödynnetä. Wilmaan kertyvä oppilastieto on kuitenkin yksi tärkeä osa sitä kokonaisdataa, jonka pohjalta ennakoivien ja ohjaavien analyysien tekeminen olisi jo nyt mahdollista. Mukaan tarvittaisiin kuitenkin myös muut yhteiskunnan toimijat.

Opetuksen datan parempi kerääminen ja hyödyntäminen toisi mukanaan muun muassa seuraavanlaisia hyötyjä:

 • Kokonaiskuvan laajempi tarkastelu helpottuu, ja samalla voimme hahmottaa siitä erilaisia ryppäitä, joita yhdistävät samat piirteet. Tällä tavalla myös aiemmin mainittuihin juurisyihin voidaan päästä paremmin vaikuttamaan.
 • Voimme tunnistaa paremmin, mitä tulevaisuuden taitoja lapsille ja nuorille tulee opettaa – miten opetuksen tulisi uudistua? Opetukseen ja oppimiseen liittyvää kokonaisvaltaista tietoa voidaan peilata laajemmin maailmaan ja sen kehitykseen: millaisia ammatteja on syntymässä, mitä tarpeita niihin liittyy ja millaiset taidot ohjaavat näihin ammatteihin? Tämän tiedon pohjalta voidaan myös tehdä parempia päätöksiä.

Datan tehokkaamman hyödyntämisen haasteina näyttäytyvät tällä hetkellä muun muassa tietosuoja, sekä erilaisten tiedon väärinkäytösten pelko.

Teemu Lehtonen

wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea