Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Tiedolla kasvattaminen – Valjasta tieto opetus- ja kasvatustyön tueksi

Jokainen meistä on yksilö. Kun olemme avun tarpeessa, on tärkeää, että meitä auttavalla taholla on kokonaiskuva siitä yksilöllisestä tilanteesta, jossa sillä hetkellä olemme. Tiedolla kasvattaminen on keino tunnistaa haastavat tilanteet ajoissa, jolloin niihin voidaan puuttua jo ennen asioiden eskaloitumista.
Tiedolla kasvattaminen, tieto opetus- ja kasvatustyössä

Tiedon valjastaminen kasvatustyön tueksi auttaa oppilasta ja opettajaa

Opettajien ja nuorten uupumus ja pahoinvointi ovat nousseet otsikoihin tihenevää tahtia. Moni opettaja ja asiantuntija on huomauttanut oppilaantuntemuksen jäävän nykyisissä suurissa luokissa vähäiseksi.

Aikaa yksittäisen oppilaan kohtaamiseen on vähän, ja vaikka opettajat tekevät parhaansa kirjatakseen huolensa ja huomionsa ylös, tuen laatu oppilaille ei parane. Päinvastoin, opettajat ovat todenneet lisääntyneen kirjaamistarpeen kuormittavan työpäiviä entisestään.

Mitä on tiedolla kasvattaminen
Mitä on tiedolla kasvattaminen? Klikkaa kuva isommaksi.

Apuna tiedon nykyistä laajempi hyödyntäminen

Opettajan on tärkeää ymmärtää oppilaiden taustatekijöitä, jotta hän voi antaa parhaat mahdolliset eväät oppimiseen. Olennaista tietoa on kuitenkin nykyisin vaikea saada ja hyödyntää. Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi juuri opettajien työajasta entistä suurempi osa menee erilaisten tietojen kirjaamiseen erinäisiin järjestelmiin.

Yksi osa ratkaisua on tiedon nykyistä laajempi hyödyntäminen.

Jo nyt oppijoista on mahdollista koota koulunkäyntiin liittyvien tietojen lisäksi esimerkiksi perheeseen, terveyteen ja yhteiskunnan tukitoimiin liittyvää tietoa. Tätä dataa systemaattisesti hyödyntämällä on mahdollista laatia ennakoivia ja ohjaavia analyyseja siitä, mitä tietyntyyppisen oppijan elämässä seuraavaksi todennäköisesti tapahtuu, ja miten siihen kannattaisi missäkin vaiheessa reagoida.

Tällainen tietoon tukeutuva kasvatustyö eli tiedolla kasvattaminen on keino tunnistaa haastavat tilanteet ajoissa, jolloin niihin voidaan puuttua jo ennen asioiden eskaloitumista.

Tiedolla kasvattamisen hyötyjä:

 1. Kasvatustyön ammattilaisille datan hyödyntäminen tuo varmuutta ja luottamusta siihen, ettei kenenkään hätä jää huomaamatta.
 2. Samalla olemassa olevan tiedon käyttäminen järkevästi vähentää kirjaamisen tarvetta ja auttaa kohdentamaan resursseja siihen, missä niitä todella tarvitaan: opetukseen ja kasvatukseen. Opettajilla olisi jälleen mahdollisuus tuntea oppilaansa kokonaisuutena, ei vain koulussa tapahtuvan ainekohtaisen oppimisen tai tuntikäyttäytymisen kautta.

Tiedolla kasvattamisen hyötyjä. Klikkaa kuva isommaksi.

Avoin ja poikkialainen yhteistyö kokonaiskuvan muodostamisen tukena

Wilma on kouluhallinnon ohjelmisto, joka on käytössä yli kahdella miljoonalla suomalaisella. Wilmaan kertyvä oppilastieto on yksi tärkeä osa sitä kokonaisdataa, jonka pohjalta ennakoivien ja ohjaavien analyysien tekeminen olisi jo nyt mahdollista. Mukaan tarvittaisiin kuitenkin myös muut yhteiskunnan toimijat.

Jokainen meistä on yksilö. Kun olemme avun tarpeessa, on tärkeää, että meitä auttavalla taholla on kokonaiskuva siitä yksilöllisestä tilanteesta, jossa sillä hetkellä olemme. Kokonaiskuvan synnyttämiseksi tarvitaan poikkialaista ja avointa yhteistyötä. Wilma pyrkii omalta osaltaan olemaan mukana kaikissa hankkeissa ja yhteistyökuvioissa, joiden kautta asiaa voidaan edistää.

Suomalaiset opettajat haluavat tehdä työtään oppilaita ja huoltajia kuunnellen ja läsnäollen. Moni kaipaa rohkeaa keskusteluyhteyttä opettajan ja perheen välille, mikä onkin ehdottomasti hyvä ja tarpeen säilyttää uudempien digitaalisten työkalujen ja kanavien rinnalla.

Nyt uupumusta ja pahoinvointia on kuitenkin havaittavissa niin laajalti, ettei sen kannattelu enää onnistu pelkällä hyvällä tahdolla.

Yksittäisten opettajien voimavarat eivät riitä, kun niin moni on avun tarpeessa – usein myös he itse. Siksi tiedon ottaminen laajemmin mukaan kasvatustyöhön on tärkeää. Tiedolla kasvattaminen mahdollistaisikin sen, että kasvatusalan ammattilaiset voisivat jatkossakin tehdä työtään uupumatta ja suurella sydämellä.

Teemu Lehtonen

wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea