En effektivare datahantering ger mer tid över för det pedagogiska arbetet. Se vilka tilläggsmoduler du kan välja och kontakta oss för mer information.

Wilma digitala underskrifter

Börja signera med modern elektronisk signering så får du underskrifter på dokumenten tryggt och pappersfritt. För närvarande skickas signeringsinbjudningarna till mottagarens e-post på finska, men som användare i Sign-tjänsten kan du byta språk till svenska eller engelska.

Wilma Dashboard

Wilma Dashboard är en smidig molnbaserad tjänst som hjälper dig visualisera studerandedata och agera på den.

Wilma OpenID

Wilma OpenID ger smidigare identifiering vid inloggningen till olika molnbaserade tjänster på läroanstalten.

Suomi.fi meddelanden

Styr myndighetsbesluten tryggt och kostnadseffektivt till Suomi.fi-meddelanden.

ePUK-integration

ePUK är Utbildningsstyrelsens tjänst för lagring av uppgifter om studierna.