Räätälöity koulutus, Wilma-koulutus

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING

Utbildning efter dina behov

Beställ utbildning eller konsultation i valfritt tema åt dig själv eller flera deltagare. Vi kan också erbjuda beställningsjobb, vilket innebär att du kan överlåta till exempel upprättandet av blanketter och utskrifter till en sakkunnig hos oss.

Vi erbjuder våra kunder en konsultationstjänst bestående av ett överenskommet antal utbildningar och konsultation tillsammans med våra experter. Fördelen med konsultationspaketet jämfört med enskilda beställningar är att helheten är smidig och man vet vad det kommer att kosta. Paketen är förmånligare än separata utbildningar och konsultationer och du behöver t.ex. inte tänka på utbildarens resekostnader. Det finns tre olika paketalternativ med varierande antal utbildningstillfällen och onlinekonsultationer.

Priser för utbildningar och konsultation:

Beställd utbildning

Enskilda tillfällen; utbildning på plats eller online beställd separat:

  • 1-10 deltagare: 180 €/h
  • 11-15 deltagare: 270 €/h
  • 16-20 deltagare: 360 €/h

I priserna ingår inte förberedelsearbete, ev. resekostnader eller utrymmen. Faktureras som engångsavgift per utbildningstillfälle och påbörjad timme, på basen av deltagarantal + förberedelsearbete, 180€/h enligt faktiskt antal timmar (minimi 1h).

Konsultation som engångstillfälle: 180 €/h

Konsulten behandlar uppdraget och uppskattar tidsåtgången för förberedelse och utförande, minst 2h/tillfälle. Faktureras per påbörjad timme.

Gällande moms tillkommer på priserna.