👉 Som lärare loggar du in till Wilma Links med MPASS på adressen links.wilma.fi

Vad är Wilma Links?

Wilma Links är ett nytt avgiftsfritt virtuellt arbetsbord där alla undervisningsverktyg kan samlas på ett och samma ställe

Plattformen är till för lärare, elever och huvudanvändare. Med Wilma Links sparar du tid vare sig du undervisar, deltar i undervisning eller jobbar inom administrationen. Wilma Links är också det enda virtuella arbetsbordet som är kompatibelt med Wilma-ekosystemet. Tack vare engångsinloggningen och navigationsikonen navigerar du snabbt och smidigt mellan de olika tjänsterna.

Med Wilma Links kan du få upp till 20 minuter mer tid för undervisningen per lektion.

- kundintervju

Tjänsten blir stegvis tillgänglig under våren 2023 - huvudanvändare kan anmäla sig nu

Wilma Links lanserades i samband med Educa-mässan i januari. Lärare har förtur till tjänsten och kan utforska möjligheterna med skrivbordet genom att gå via den nya navigationsikonen uppe till vänster i Wilma. Inloggningen sker med MPASSid. De övriga rollerna kan börja använda Wilma Links stegvis under våren.

Du som är huvudanvändare kan anmäla dig till ibruktagningen via formuläret nedan. Tjänsten blir tillgänglig i etapper under våren, och genom att delta i ibruktagningen redan nu får utöver lärarna även era elever och studerande tillgång till Wilma Links. När du som huvudanvändare hoppar på tåget redan nu är ni klara inför hösten 2023, då skrivbordet blir tillgängligt för alla!

Wilma Links frigör tid för undervisningen och inom administrationen

  • Wilma Links är en MPASSid-tjänst, vilket innebär att alla de som har en MPASS-roll kan logga in datasäkert med hjälp av Utbildningsstyrelsens MPASSid. Om ni inte ännu använder den här tjänsten finns det anvisningar för ibruktagningen här. Huvudanvändare loggar in via Visma Connect.
  • I och med plattformen uppstår en passage mellan Wilma och Wilma Links, och i framtiden även till vår läromaterialsbutik. Du förflyttar dig mellan tjänsterna utan att behöva göra ytterligare inloggningar.
  • I Wilma Links finns din organisations egna digitala skrivbord och innehåll från Visma.
  • I den allmänna vyn finns kort med länkar till olika tjänster.
  • Man kan själv bearbeta de här länkkorten efter behov.
    På Länkhyllan hittar du digitala tjänster från våra samarbetspartners för en smidigare vardag.
Wilma Links -esimerkkinäkymä

En jämlik undervisning och lärmiljö för alla

Wilma Links är en färdig lösning som kommunen kan börja använda helt utan extra kostnad. Inga budget- eller utvecklingsresurser behövs alltså. Genom att främja digitala tjänster inom undervisningen kan vi även bidra till att öka IT-kunskaperna bland användarna.

Vanliga frågor:

Vi vill erbjuda undervisningssektorn en lätt och intuitiv helhet, som underlättar vardagen hos användarna. Syftet med Wilma Links är även att öka jämlikheten mellan kommunerna, genom att ge alla inom undervisningssektorn samma möjlighet till en smidigare vardag via plattformen.

När lärarna och eleverna använder skrivbordet spiller man inte tid på att utreda hur olika digitala lösningar ska användas. Enligt den Wilma-undersökning som utförts bland lärare, upplever 82 procent att det underlättar deras arbete om de länkar och digitala resurser som behövs i undervisningen finns på ett ställe.

Arbetet för Wilma-huvudanvändarna förenklas också, då alla viktiga tjänster och verktyg finns på samma ställe – bakom en enda inloggning.

Wilma Links leder tryggt och enkelt lärarna och eleverna till de digitala resurser som behövs i undervisningen – med en inloggning. Wilmas samarbetspartners finns också med i Wilma Links, och via skrivbordet når ni alltså både Wilma och de tjänster som de här parterna kan erbjuda.

Vid lanseringen samarbetar vi med följande parter: lärarcommunityn Freeed, Qridi-systemet för bedömning, Kide Science (vetenskapsmaterial) och Wilma Akatemia, där du även hittar den fortbildning som RFV erbjuder lärare.

Framöver kommer man från Wilma Links att kunna navigera till många andra helheter också, bl.a. till en nätbutik för digitala läromedel och undervisningsprogram.

Lärare kan börja använda Wilma Links i januari 2023 via adressen links.wilma.fi. En navigationsmeny, även kallad våfflan, kommer att bli tillgänglig uppe till vänster i Wilma för alla lärare. Via våfflan kommer man smidigt till Wilma Links. Lärarna behöver MPASSid för att kunna logga in i Links. Om er organisation ännu inte använder MPASS, kan ni ta bruk tjänsten med hjälp av dessa instruktioner.

De övriga rollerna kan börja använda Wilma Links stegvis under våren. Det finns ett begränsat antal platser för detta ibruktagningsskede, och som huvudanvändare kan du anmäla dig till ett ibruktgningstillfälle som passar dig. I januari ordnade vi ett infotillfälle om Wilma Links och vi har även satt ihop ett infopaket om Links. Materialet finns även i Communityn.

Plattformen är avsedd för lärare, elever och studerande samt för pedagoger inom småbarnspedagogiken och för dem som arbetar inom administrationen (huvudanvändare, rektorer, sekreterare). Man kan inte logga in i Wilma Links som vårdnadshavare.

På mobila enheter kan du använda Wilma Links via webbläsare. Gå då via webbläsarversionen av Wilma eller direkt till adressen links.wilma.fi. Wilma Links är inte tillgänglig via Wilma-apperna (Android och iOS).

Ja, inloggningen sker via MPASSid. MPASSid är en nationell identifieringstjänst som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Tjänsten standardiserar förmedlingen av personuppgifter från undervisnings- eller utbildningsanordnarens personregister till digitala lärresurser. Närmare information om MPASSid finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Huvudanvändarna loggar tills vidare in med hjälp av Visma Connect.

På er organisations egna skrivbord kan du sätta in vilka länkar som helst. För att skapa ett länkkort behöver du bara ange url-adressen, ett namn och en valfri bild.

Lärare kan dela korten till sina undervisningsgrupper. När du delar länkar är det bra att komma ihåg att åtkomsten beror på de inställningar som finns på destinationssidan. Behövs det t.ex. en vidare inloggning eller går länken till en skyddad sida dit inte alla har åtkomst?

Startsidan i Wilma Links administreras av Visma.

Wilma Links-anvisningar finns på vår instruktionssajt.

Vi utbildar Wilma-huvudanvändarna i Wilma Links genom att ordna webbinarier och ibruktagningstillfällen. För lärare och inlärare kommer vi att ge ut instruktionsvideor som placeras inne i Wilma Links. Wilma Links-utbildningarna är gratis.