Kom gärna med respons!

Via formuläret kan du skicka respons, förbättringsförslag eller annan feedback om Wilma. Vi kan tyvärr inte besvara alla meddelanden, men vi värdesätter varje meddelande och förslag. Responskanal för kontaktpersoner finns i ticketportalen.

Vänligen observera att vi på Visma inte har tillgång till de lokala Wilma-systemen ute i Finland. Det är upp till läroanstalterna själva att avgöra vilka funktioner de vill aktivera och t.ex. vilka lektionsanteckningar de vill använda. Wilma-systemet kan alltså variera mycket från en kommun eller läroanstalt till en annan. Det är också därför som det är skol- eller studiesekreteraren vid respektive läroanstalt som man ska kontakta för att få Wilma-support.

Kontakta alltså din lokala utbildningsanordnare, t.ex. skolkansliet eller studiebyrån, också när det gäller problem med inloggning eller ditt Wilma-konto.

Kolla gärna de här länkarna:

Wilma FAQ – Ofta frågat 

Wilma-appen

Wilma-instruktioner för vårdnadshavare och studerande

Lämna din respons:

*” anger obligatoriska fält

Suostumus (markkinointi)

När du lämnar dina uppgifter i formuläret kommer Visma att behandla dessa i enlighet med vår personuppgiftspolicy.