Trygg och pappersfri hantering

Det finns en uppsjö av dokument som ska undertecknas i samhället. Ett modernt och säkert sätt att hantera detta är elektronisk signering. Du sparar papper men också tid, eftersom denna signeringsform är snabb och smidig. Den är också effektiv – 89% av dokumenten som importeras till Visma Sign undertecknas inom ett dygn. Det här innebär att du kan koncentrera dig på annat än manuellt arbete i stället. Med Wilma digitala underskrifter samlar du behändigt in underskrifterna digitalt i Wilma.

Sähköinen allekirjoitus Wilmassa

Varför börja med Wilma digitala underskrifter?

Prissättningen baserar sig på den månatliga volymen - du betalar alltså inga fasta avgifter. Dessutom uppstår inga kostnader kring papper. Då ni har blanketterna, utskrifterna och användargrupperna i skick kan ni börja använda Wilma digitala underskrifter på 30 minuter!

Elektroniska blanketter har länge funnits i Wilma, men visste du att du också kan använda digitala underskrifter i Wilma? I Wilma finns färdiga gränssnitt för tjänsten, så du kan skicka dokumentet för underskrift via Sign direkt från Wilma. Stark autentisering krävs och den gäller i Finland, Norge, Sverige och Danmark. För närvarande skickas signeringsinbjudningarna till mottagarens e-post på finska, men som användare i Sign-tjänsten kan du byta språk till svenska eller engelska.

Med elektronisk signering hanterar du ärendena snabbare och lättare – underskriften är juridiskt bindande och är klar på ett ögonblick! Den lämnar även ett digitalt spår och är därmed ett säkrare alternativ än underskrift på papper.

Visma Sign

Över en miljon finländare har använt Vismas digitala signering

Inga väntetider, papper eller printerbekymmer!

Dokument som finns i följande register kan undertecknas elektroniskt:

  • Ansökningar och beslut
  • Yrkesprov
  • Erkännande av kunnande
  • Studerandespecifika memon
  • Studerande
  • Pedagogiska dokument
  • Utbildning som ordnas på arbetsplatser

Priset baseras på månadsvolymen och faktureras därefter, utan fasta månadsavgifter.

Exempel: om underskrifterna är färre än 10 st. på en månad, faktureras de på följande månads faktura, dock senast vid slutet av året.

Wilma Sähköinen allekirjoitus