Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Verkkopalveluiden saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta

Saavutettavuudella halutaan varmistaa, että erilaiset käyttäjät voivat hyödyntää digitaalisia palveluita mahdollisimman kattavasti ja helposti. Lue lisää saavutettavuudesta, sekä miten huomioimme saavutettavuuden osana Wilman palveluiden kehitystä.
""

Mitä saavutettavuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää niitä mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on siis verkkomaailman esteettömyyttä ja parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia ja digipalveluiden laadun parantamista. Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi ja siitä johdettu kansallinen lainsäädäntö velvoittavat julkisten sektorin toimijoita varmistamaan verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden. Saavutettavuuden edistäminen on kuitenkin tärkeä osa kaikkia digitaalisia palveluita, ja sitä voidaankin lain vaatimusten ohella tarkastella erilaiset tarpeet huomioon ottavan ja käyttäjäystävällisen sisällön luomisena.

Käyttäjä- ja asiakaslähtöinen kehittäminen korostaa saavutettavuuden huomiointia digitaalisen sisällön suunnittelutyössä ja toteutuksessa, jotta erilaisten käyttäjien tarpeet ymmärretään ja voidaan huomioida mahdollisimman hyvin. Apuna tässä toimivat erilaiset saavutettavuusohjeistukset, kuten kansainvälisesti vakiintunut WGAC eli Web Content Accessibility Guidelines sekä AVI:n ohjeet suunnittelun tueksi.

Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian Suunnittele kaikille (Design for All) -periaate ohjaa pitämään verkkopalveluiden suunnittelun ja toteutuksen käyttäjäkeskeisenä lähtökohtana mahdollisimman kattavaa saavutettavuutta, sen sijaan että sisällöstä tehtäisiin eri versioita käyttäjien erilaisiin tarpeisiin tai sitä mukautettaisiin jälkikäteen.

Saavutettavuus osana Wilman digitaalisten palveluiden kehitystä

“Me Wilmalla haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä voi hyödyntää digitaalisia palveluitamme. Kuntien hallinnoimien palveluiden, kuten Wilman, tulee olla saavutettavia, joten saavutettavuusvaatimukset koskevat epäsuorasti myös meitä. Huomioimmekin aina saavutettavuuden osana digitaalisten palveluiden kehitystä”, toteaa Wilma Linksin tuotepäällikkö Maria Tamminen.

Wilman saavutettavuusselosteessa kerromme, miten Wilman verkkopalveluissa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuushaasteista. Saavutettavuusseloste perustuu Wilma-verkkopalvelun viralliseen saavutettavuusauditointiin.

Wilman tuotekehityksessä asiakasymmärrystä kasvatetaan hyödyntämällä aitoja käyttökokemuksia saavutettavuuden huomioinnin apuna:

”Esimerkkinä olemme tuotekehityksessä yhdessä näkörajoitteisen huoltajan kanssa käyneet läpi, miten arki Wilman kanssa toimii ruudunlukuohjelman avulla, sekä mobiili- että selain-Wilman osalta. Case-tutkimuksen aikana haastateltava nosti esiin haasteita ohjelmassa etenemisestä, jolloin saimme nämä haasteet tuotekehityksen tietoon ja pystyimme vahvistamaan ymmärrystämme saavutettavuuden osalta”, Wilman tuotepäällikkö Joakim Pesola kertoo.

Wilma Links: tavoitteena yhdenvertaisuus ja arjen tukeminen

Uusimpana toimenpiteenä toteutimme tammikuussa julkaistulle Wilma Links -palvelualustalle saavutettavuusarvioinnin pro gradu -yhteistyönä.

Esimerkkinäkymä Wilma Linksin digitaalisesta työpöydästä
Esimerkkinäkymä Wilma Linksin digitaalisesta työpöydästä

“Näen, että on todella tärkeää, että saavutettavuus on otettu huomioon, se edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikki asiakkaat ja käyttäjät otetaan tällöin huomioon, ja ketään ei syrjitä tai jätetä ulkopuolelle. Saavutettavuuden merkitys tulee myös kasvamaan paljon juurikin digitalisaation takia”, Wilma Linksin saavutettavuusarvioinnin toteuttanut opiskelija Karl-Erik Aitos avaa saavutettavuuden merkitystä.

Arvioinnissa käytiin läpi WCAG 2.1 -ohjeistuksen sisältämät 50 eri kriteeriä. Tutustu arvioinnin pohjalta luotuun saavutettavuusselosteeseen.

“Lähdemme Wilman kehityksessä mielellämme mukaan erilaisiin korkeakoulujen yhteistyöprojekteihin. Tällä kertaa näimme uuden digitaalisen palvelun kehitysvaiheessa mahdollisuuden yhteistyölle, voidessamme tarjota sopivaa kokonaisuutta, eli saavutettavuusarviointia korkeakouluopiskelijoille tehtäväksi”, Maria summaa.

Wilma on mukana edistämässä digitalisaation ja oppimisen yhdenvertaisuutta, jotta jokaisella opettajalla ja oppijalla Suomessa olisi yhtäläinen mahdollisuus sähköisten opetusmateriaalien käyttöön. Maksuton digitaalinen työpöytä Wilma Links tuo palvelut yhteen näkymään ja vapauttaa aikaa tärkeämpään.

“Heti projektin alkaessa pohdin opetusmaailmaan liittyen, miten tärkeää on, että annetaan kaikille opettajille ja oppijoille yhtäläiset mahdollisuudet opetukseen ja oppimiseen. Oli myös kiva nähdä, että omalla työllä on merkitystä, esimerkiksi kun saavutettavuusseloste lisättiin nopealla aikataululla esille verkkosivuille”, Karl-Erik toteaa.

Korkeakouluyhteistyöllä on myös aiemmin saatu uusia näkökulmia Wilman kehittämiseen. Esimerkiksi Vaasan yliopiston osaamiskeskus VME:n kanssa tehdyssä monitoimijaisessa yhteistyössä opiskelijat ja huoltajat olivat mukana käyttäjäkokemuksen kehittämisen projektissa, jonka aikana luotiin uutta tutkittua tietoa ja saatiin arvokkaita uusia näkökulmia Suomen suosituimman oppilaitosten viestintätyökalun kehittämiseen.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea