Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Korkeakouluyhteistyöllä uusia näkökulmia Wilman kehittämiseen

Wilma oli mukana korkeakouluyhteistyössä Vaasan yliopiston osaamiskeskus VME:n kanssa käyttäjäkokemuksen kehittämisestä. Yhteistyöprojektin aikana luotiin uutta tutkittua tietoa ja saatiin arvokkaita uusia näkökulmia Suomen suosituimman oppilaitosten viestintätyökalun kehittämiseen.
Wilman korkeakouluyhteistyö VME:n kanssa
Vaasan yliopiston käyttäjäkokemuskurssin opettaja Laura Havinen luovutti kurssin tuotokset Wilman tuoteomistaja Janne "James" Saarelalle.

VME Interaction Design Environment on Vaasan yliopiston hankkeena kehitetty osaamiskeskus, jossa voidaan tutkia muun muassa ihmisten ja tietokoneiden välistä vuorovaikutusta (HCI, Human Computer Interaction) sekä käyttöliittymien kehittämistä. Osa keskuksen toimintaa on korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tukeminen, johon myös Wilmalla lähdettiin innolla mukaan.

“Halusimme ehdottomasti tarttua tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja olla mukana monitoimijaisessa yhteistyössä kehittämässä Wilman käyttäjäkokemusta, yhdessä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa”, kertoo Wilmalla UX Designerina toimiva Johanna Havinen.

Suunnittelutyössä korostuivat monitoimijaisuus ja aito yrityscase

Keväällä 2022 toteutettu yhteistyö oli täysin uudenlainen: liikkeelle ei lähdetty tietyn toimeksiannon kautta, vaan aluksi pohdittiin yhdessä eri toimijoiden kesken millaisesta yhteistyöstä hyötyisivät niin tutkijat, yritys kuin opiskelijat. Mukana projektissa olivat Vaasan osaamiskeskuksen ja Wilman lisäksi Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen koulutus, Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden koulutus sekä Tiko-Silta-hanke, joka keskittyy lukioiden ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön. Yhteistyölukiona mukana oli Laihian lukio.

Yrityscasen aiheeksi valikoitui ajankohtainen viestintä, sillä Wilman tuotekehityksessä on tällä hetkellä menossa viestitoiminnon uudistaminen. Tiedotteet ovat olennainen osa viestintää, ja erityisesti niihin liittyen haluttiin saada lisää ymmärrystä opiskelijoilta ja huoltajilta, joille Wilma on myös arjen työkalu.

“Pääsimme yrityscasen kautta aidosti mukaan tuotekehitykseen, mikä oli mukavaa, koska tiesi että asia on todella tärkeä”, pohtii Vaasan yliopiston käyttäjäkokemuskurssin opettaja Laura Havinen.

Yhteiskehittämistä opiskelijoiden ja huoltajien työpajojen avulla

Suunnittelutyön jälkeen opiskelijat saivat Oulun ja Vaasan yliopiston käyttäjäkokemuksen kursseilla seuraavanlaisen tehtävänannon:

”Haluaisimme ajatuksia ja visioita siitä, miten tulevaisuudessa Wilman tiedotteet toimisivat ja vaikuttaisivat Wilman käyttäjiin. Tiedote-toiminnon tulisi olla helppokäyttöinen ja tehokas, tavoittaa tiedotteiden lukijat ja toimia sujuvasti eri laitteilla, sekä selain-Wilmassa että Wilman mobiilisovelluksessa.”

Tehtävänannon pohjalta opiskelijat järjestivät kurssien aikana yhteiskehittämisen työpajoja lukio-opiskelijoille ja huoltajille. Työpajoja järjestettiin sekä etänä että hybriditoteutuksella, jossa lukiolaiset kehittivät paikan päällä myös paperiprototyyppejä digitaalisten työvälineiden hyödyntämisen lisäksi.

Wilman tuotekehitys myös vieraili kursseilla niiden aikana. Lisäksi lopuksi järjestetyssä kyselytilaisuudessa oli mahdollista kysyä kysymyksiä Wilman tuotekehitystiimiltä ja kuulla, miten oman kurssityön kautta pääsee todella vaikuttamaan.

Wilman korkeakouluyhteistyö VME:n kanssa
Wilman tuotekehitystiimi vieraili VME-laboratoriossa tutustumassa kehitysmenetelmiin.

“Saimme hyvää palautetta kurssin toimintamallista. Käytännön ja teorian yhdistäminen rikastaa opetusta ja auttaa luomaan aitoja oppimistilanteita. Wilma oli myös hyvä aihe, koska sen kautta pääsi vaikuttamaan omaa elämää koskeviin asioihin. Ryhmässä oli esimerkiksi mukana korkeakouluopiskelijoita, jotka käyttävät Wilmaa huoltajan roolissa, mikä korosti aiheen omakohtaisuutta”, Laura kertoo kurssilaisilta saamastaan palautteesta.

Kursseilla opiskelijat hyödynsivät työpajoista saatua raakamateriaalia tiedotetoiminnon suunnitelmien tukena, ja sama materiaali toimitettiin myös Wilman tuotekehitykselle.

Yhteistyön tulokset aidosti hyötykäyttöön

Johanna ja Laura ovat yhtä mieltä siitä, että toimeksianto oli kursseilla ymmärretty todella hyvin: opiskelijoiden laatimissa tutkimuskysymyksissä ja käyttäjäkokemustavoitteissa oli pohdittu samoja asioita kuin Wilman tuotekehityksessä.

Tulokset ovat käyttötapauksista johdettuja konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joita on myös onnistuneesti peilattu teoriaan.

“Mahtavaa miten hienosti yhteistyö toteutui! Kurssitöistä välittyi innostus aihetta ja tehtävänantoa kohtaan. Suunnittelussa ja toteutuksessa oli tehty paljon työtä, ja saatu aikaan kattava analysointi tutkitusta tiedosta”, Johanna toteaa.

Wilman korkeakouluyhteistyö VME:n kanssa
Kuvassa Johanna Havinen, Laura Havinen ja Janne Saarela

Aiemmissa Wilman toteuttamissa viestintätutkimuksissa on noussut esiin opetushenkilöstön huoli siitä, että viestit ja tiedotteet eivät tavoita oppijoita ja huoltajia. Projektin aikana kurssilaiset keskittyivät pohtimaan, miten kehittää tiedotetoiminnosta houkuttelevampi ja motivoivampi?

Alta löydät listauksen yleisimmistä tuloksista:

 • Yleiseksi tehokkuuden haasteeksi tunnistettiin se, että yksittäiset tiedotteet katoavat helposti muiden sekaan. Tehokkuutta voitaisiin parantaa tiedotteiden kategorisoinnin, hakutoiminnallisuuden ja lähetysvaiheen tarkemman kohdistamismahdollisuuden avulla.
 • Tiedotteiden tavoittavuutta voitaisiin parantaa kehittämällä ilmoitusten laatua ja tuomalla ne myös mobiiliversiossa näkyviin heti etusivulle.
 • Tiedotetoiminnon houkuttelevuutta voitaisiin kehittää ulkoasumuutosten kautta. Kurssilaisten tekemistä mallinnuksista saatiinkin konkreettisia ulkoasuideoita suoraan tuotekehitykseen, ja myös pelillistäminen toi Wilman houkuttelevuuden kehittämiseen aivan uutta näkökulmaa.
 • Tuloksista nousi esiin myös mobiilikehityksen tärkeys. Wilman mobiiliversio onkin eniten käytössä oppijoilla ja huoltajilla.
 • Lisäksi lukiolaisilta nousi työpajoissa vahva toive siitä, että Wilmaa ja etusivun näkymää olisi mahdollista muokata enemmän oman näköiseksi. Suunnitelmissa todettiin myös, että tätä kautta tiedonkulku paranee, kun esimerkiksi heti etusivulle voisi nostaa itseä koskevat asiat paremmin esille. Mahdollisuus vaikuttaa oman Wilman värimaailmaan nousi tuloksissa myös esiin.

Wilman tuotekehitys käy tarkkaan läpi kaikki kursseilta saadut tulokset ja opiskelijoiden ehdottamat mallinnukset. Niiden pohjalta saatuja ideoita jatkojalostetaan ja testataan Wilman tuotekehityksessä käytännössä.

”Saimme käyttöön paljon uutta tutkittua tietoa ja konkreettisia kehitysideoita. Toivottavasti saamme sisällytettyä mahdollisimman monta niistä osaksi tulevaisuuden Wilmaa! Hyödynnämme varmasti jatkossakin vastaavat yhteistyömahdollisuudet”, Johanna summaa.

Myös Vaasassa yhteistyö Wilman ja sen kehittäjän Visma Enterprisen kanssa koettiin erittäin positiivisena. Lukiolaiset pääsivät työpajojen kautta tutustumaan ohjelmistokehitysalaan, ja yliopistossa opiskelijat pääsivät tutustumaan tuotekehityksen toimintatapoihin.

”Hienoa, että Visma lähti yrityksenä mukaan korkeakouluyhteistyöhön. Kurssi oli opiskelijoille ja myös itselle rikastava kokemus. Pääsi tekemään aitoa yritysyhteistyötä, mikä mahdollistaa työelämälle relevantin sisällön kursseilla”, Laura toteaa.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea