Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Lasten ja nuorten vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa – WilmaCast

WilmaCast on podcast, jossa käsittelemme oppimisen ja opetuksen ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisessä jaksossa aiheena on sosiaalinen media lasten ja nuorten elämässä.

Kuuntele jakso tästä:

WilmaCast jakso 1, sosiaalinen media, Suvi Uski, Wilman podcast

Kuinka lapsen sosiaaliseen mediaan tutustuminen kannattaa aloittaa ja miten sosiaalinen media näyttäytyy koulumaailmassa?

Tässä WilmaCastin ensimmäisessä jaksossa Visma Enterprise Oy:n koululiiketoiminnan johtaja Teemu Lehtonen ja sosiaalipsykologi, Someturva-palvelun perustaja Suvi Uski keskustelevat teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista, sekä lasten ja nuorten vuorovaikutuksesta verkkomaailmassa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kuulet myös Suvin vinkit huoltajille ja opettajille sosiaalisen median parissa toimimiseen.

Oikeanlainen tutustuminen sosiaaliseen mediaan mahdollistaa sen hyvät puolet

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja tämä näkyy myös verkkokäyttäytymisessä. Suvi toteaa isojen sosiaalisen median alustojen tuoneen mukanaan ihmisille verkossa näkyvän identiteetin ja oman digitaalisen jalanjäljen. Sosiaalisen median maailmaan myös päädytään yhä nuorempana, ja erilaisten alustojen määrä kasvaa jatkuvasti.

“Suomessa perinteisesti arvostetaan teknologiaa, mutta sitä kohtaan täytyy uskaltaa olla myös kriittinen”, Suvi muistuttaa. “Täällä Pohjois-Euroopassa esimerkiksi ollaan todella sallivaisia lasten ja älylaitteiden vuorovaikutuksen kanssa. Jos taas mennään Etelä-Eurooppaan, ei alakoululaisilla ole välttämättä todellakaan omia älypuhelimia, tai ei tulisi kuuloonkaan että he saisivat käyttää niitä itsenäisesti ja olla erilaisilla some-alustoilla”.

Suvi toteaa eri palveluissa mainittujen ikärajojen olevan hyvä indikaattori siitä, kuinka nuorena sosiaalisen median maailmaan kannattaa sukeltaa. Ikä ei kuitenkaan ole viime kädessä ainoa ratkaiseva tekijä:

“Tarvitaan (sosiaalisessa mediassa toimimisen) kasvatusta: miten siellä käyttäydytään ja miten siellä pitää toimia tietynlaisissa tilanteissa. Parasta on, jos sinne voi mennä oman kaverin kanssa yhdessä ja mieluiten se aikuinen siinä mukana. Pääsee harjoittelemaan niitä perustoiminnallisuuksia. Kaikissa alustoissa on myös yksityisyysasetukset, joita pystyy tiukentamaan – rajaamalla voidaan luoda turvaa siellä alustan sisällä.”

Sosiaalinen media voi tuoda lasten ja nuorten elämään myös paljon hyvää – oikeanlaisessa paketissa. Tähän pakettiin sisältyy vanhempien tai aikuisten tuki, riittävä kyky ja ymmärrys sanoa ei, sekä se että osaa säädellä omaa käyttäytymistään, Suvi luettelee.

“Somen iso mahdollisuus lapsille on se, että sieltä saa seuraa ja nimenomaan ystäviä itselle. Se mahdollistaa erilaisten intressiryhmien, harrastusten ympärillä tapahtuvan vuorovaikutuksen. Sillä voi rakentaa omaa identiteettiä ja harrastuneisuutta monissa eri asioissa. Paljon paljon hyviä puolia, jotka katoavat nopeasti, kun somea käytetään holtittomasti”, hän toteaa.

Sosiaalisen median vuorovaikutustaitoja kannattaa harjoitella kotona

Digitaalinen maailma on tuonut vaihtoehtoja kasvokkain tapahtuvalle sosiaaliselle vuorovaikutukselle, joka usein saatetaan kokea vaikeaksi. Sosiaalisten suhteiden ylläpito viestien välityksellä voi olla helpompaa.

“Jos mietitään näitä meidän pieniä ihmisiä, niin toivotaan että tällaista kasvokkaista vuorovaikutusta jaksetaan harjoittaa, vaikka se onkin hyvin monivivahteista ja vaikeaa”, Suvi toivoo.

Kun lapsi tiedostaa hyvän ja huonon vuorovaikutuksen erot, hänen on helpompi osata tunnistaa myös nähdylle sisällölle rajoja. Samalla tavalla kuin esimerkiksi puhelinkeskustelua, sosiaalisen median käyttäytymissääntöjä kannattaa harjoitella, esimerkiksi käymällä lapsen kanssa läpi:

 • Miten laitat kaverille viestin sosiaalisen median alustalla.
 • Miten kirjoitat oman asiasi kyseisessä palvelussa.
 • Miten sanot “kiitos ei” tai kommunikoit miettimisajan.

Suvin vinkit huoltajalle sosiaalisen median pariin

 1. Sovi etukäteen lapsen tai nuoren kanssa puhelinkäytännöistä. Huoltajan vastuu tarkoittaa, että vanhemmalla on oikeus pitää huolta lapsen turvallisuudesta, esimerkiksi katsomalla tarvittaessa lapsen puhelimen sisältö läpi.

 2. Pidä jatkuvasti korvat auki. Esimeriksi valtakunnallisen kouluterveyskyselyyn vastanneesta 260 000 lapsesta 3/4 ei ole kertonut vanhemmalle tai aikuiselle heihin kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä. Voi siis olla vaikea tunnistaa sitä hetkeä, jolloin lapsi tarvitsee apua.

 3. Tiedosta, että tilanteet tulevat eteen yleensä yllättäen, esimerkiksi jos lapsi näkee tietynlaista materiaalia sosiaalisen median alustoilla ollessaan.

Mikä on koulun rooli sosiaalisen median kasvatuksessa?

Mitä varhaisemmassa vaiheessa sosiaalista mediaa aletaan käsitellä myös koulussa, sen parempi. Tekniset tiedot ja aiemmin mainitut vuorovaikutustaidot ovat yksi osa kasvatusta, mutta yhtä tärkeänä Suvi mainitsee käsityksen omasta hyvinvoinnista.

“Oman itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin puhetta pitäisi lisätä lapsilla ja nuorilla pienestä asti, jotta se tulisi enemmän osaksi heidän arkeaan ja kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Tämä on jäänyt aiemmin vähälle ja nyt kun meillä on nämä koukuttavat älylaiteympäristöt, ei niissä selviä ilman että osaa laittaa oman hyvinvoinnin etusijalle. Pieni ihminen tarvitsee tähän tueksi myös vanhemman”, Suvi toteaa.

Opetussuunnitelmaan on lisätty paljon asioita teknologiaan ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Teemu pohtii lisäksi tarvetta tuoda tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma aktiivisemmin omanaan nykyisen opetussuunnitelman rinnalle. Lisäksi digitaalisuuden kritiikki kuuluisi Suvin mielestä osaksi opetusta:

Jos haluamme olla oppimisen ja oppijoiden kärkimaa, tarvitsemme ajattelua digitaalisen ja ei-digitaalisen välillä: voiko digitaalinen tuoda aidosti jotakin lisää vai onko se esimerkiksi vain halvempaa?”

On hyvä tunnistaa, että oman kerroksensa lasten kouluarkeen tuova sosiaalinen media on oppilaitoksen aikuisille usein näkymätön, mikä vaikeuttaa sen oikeanlaista opettamista lapsille. Lisäksi haasteen turvallisen käytön opetukseen ja kasvatukseen koulujen toimesta tuo se, että sisällöt muuttuvat todella nopeaan tahtiin, Suvi muistuttaa. Someturva kouluttaakin myös opettajia yhä enemmän sosiaalisen median turvalliseen ja ajankohtaiseen käyttöön.

Suvin vinkit opettajille sosiaalisen median pariin

 1. Puutu rohkeasti. Ole utelias ja kuuntele, mikäli oppijalla on haaste sosiaaliseen mediaan liittyen. Usein haasteiden takana on jokin ihmisten välinen vuorovaikutustilanne, jossa aikuinen osaa aina olla tukena. Aina ei siis ole tarvetta teknisen käytön ymmärrykselle.

 2. Älä aliarvioi omaa osaamista. Muista, että asiantuntijatkaan eivät tiedä kaikkea ja aina voi opetella uutta. Esimerkiksi Youtube on hyvä kanava hakea nopeita ohjeita sosiaalisen median käyttöön.

 3. Puutu tilanteisiin ajoissa. Kaikella mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, on potentiaalia laajentua isoksi ongelmaksi sisällön nopean leviämisen takia. Mitä aikaisemmin tilanteessa voi olla tukena, sen parempi.

Kuuntele WilmaCast-jakso:

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea