Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Kodin ja koulun välinen viestintä on mainettaan positiivisempaa – huoltajat erityisen tyytyväisiä tiedonkulkuun

Wilman käyttäjät vastasivat laajaan käyttäjätutkimukseen Wilma-viestinnästä. Lue tulokset tästä blogista.

Wilma-koulujärjestelmää ylläpitävä Visma Enterprise teetti laajan käyttäjätutkimuksen Wilman kahden miljoonan käyttäjän keskuudessa. Vastauksia saatiin yli 65 000 ja niistä piirtyy kuva sekä suomalaisen koulujärjestelmän sisäisestä että kodin ja koulun välisestä viestinnästä; mitä se on nykyisellään ja millaisia toiveita siihen kohdistuu. Käyttäjätutkimukseen vastasivat niin oppilaat, opetushenkilöstö, huoltajat kuin koulujen hallinnon edustajat. 

Wilma on merkittävässä roolissa kodin ja koulun välisessä viestinnässä

Wilman kautta lähetetään arkisia muistutuksia, sovitaan yhteisistä asioista ja kerrotaan koulun arjesta. Wilma-viesti on myös lähes aina ensimmäinen tapa ottaa yhteyttä liittyen huoleen oppilaasta. Koronan myötä Wilman merkitys massaviestien välineenä on korostunut. 

Kokonaiskuva on, että Wilma-viestinnän sävy on lopulta varsin positiivista. Noin 41 prosenttia kaikista vastaajista koki viestinnän olevan neutraalia ja 30 prosenttia piti sitä sävyltään myönteisenä. Enimmäkseen kielteisenä sen koki vain 2 prosenttia vastaajista. Tämä on linjassa Wilman käytöstä tehdyn tutkimuksen kanssa. Vielä joitakin vuosia sitten Wilman kautta kulkevaa viestintää kritisointiin varsin negatiiviseksi, mutta tämä ei kyselyn mukaan pidä paikkaansa. 

Huoltajista yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että koulun ja kodin välinen viestintä toteutuu hyvin tai erittäin hyvin. Vain vajaat 2 prosenttia oli sitä mieltä, että viestintä toteutuu erittäin huonosti.

Infograafi, Wilman viestintätutkimus
Wilman viestintätutkimus -tuloksia

Missä halutaan keskustella?

Wilma oli suosituin väline koulun sisäiseen ja koulun ja kodin väliseen viestintään. Noin 80 % opettajista toivoi huoltajien olevan yhteydessä Wilman kautta. Myös opettajien viestinnässä oppilaitten kanssa Wilma oli pääasiallisesti suosituin kanava, mutta moni opettaja piti myös kasvokkain tapahtuvia kohtaamista tärkeimpänä keskustelutapana: Lähes puolet toivoi Wilma-viestiä, viidennes kohtaamista livenä. Asia ei toki ole yksioikoinen, vaan vastauksista kävi ilmi, että mieluisin kommunikointitapa on kiinni tilanteesta, yhteydenoton aiheesta ja myöskin kellonajasta. Opettajien mielestä lähiopetuksessa opettajan ja oppilaan välinen viestintä olisi hyvä käydä kasvotusten koululla, mutta koulun ulkopuolella tai etäopetuksessa Wilma-viestillä. 
 
Vanhemmista noin viidenneksellä (24 %) oli halua keskustelulla muiden vanhempien kanssa Wilma-viesteillä. Sen sijaan oppilaista vain 14 % haluaisi keskustella muiden oppilaiden tai luokkatovereiden kanssa Wilman kautta. 
 
Oppilaille viestintä Wilman kautta näyttäytyy virallisena ja osin pelottavanakin. Tämä nostaa oppilaiden kynnystä aloittaa itse viestintää Wilmassa, ja aktiivisuus siihen onkin vähäistä. Mikäli Wilmasta ei saada riittävästi tietoa, se haetaan mieluummin sosiaalisesta piiristä kuin kysymällä Wilman kautta. 
Infografi, Wilma Viestintätutkimus -kanavat
Wilma Viestintätutkimus -kanavat
 

Wilma on vakiinnuttanut paikkansa koulumaailman viestinnässä ja reilusti yli puolet (65 %) ilmoitti olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Wilmaan. Siihen kuitenkin toivotaan monia parannuksia. Erityisesti Wilmaa paljon ja monipuolisimmin käyttävät opetushenkilöstö ja hallinto kaipasivat uudistuksia.

Visma Enterprise onkin sitoutunut kehittämään Wilmaa käyttäjiä aktiivisesti kuunnellen, ja monenlaisia uudistuksia on luvassa lähiaikoina.

Teemu Lehtonen

wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea