Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Tekoäly tulevaisuuden luokkahuoneessa

Tekoäly kehittyy vauhdilla ja on yhä enemmän läsnä niin arjessa kuin opetuksessa. Millaisia hyötyjä tekoäly tuo osaksi oppimisarkea ja mitä sen osalta on hyvä huomioida?
""

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista. Tekoäly on olennainen osa yhteiskunnan digitaalista muutosta ja sen uhkia ja mahdollisuuksia on tutkittu laajalti eri näkökulmista. Teknologian kehittyessä ja sen tullessa käyttäjille tutummaksi, esiin nousee yhä uusia innovaatioita ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Tekoälyn hyödyt käyttöön opetuksessa

Tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös opetuksen ja oppimisen arjen helpottamiseen. Opettajien yhteisöpalvelu Freeedin kyselyn mukaan opettajat suhtautuvat tekoälyn käyttöön opetuksessa myönteisesti, vaikka lieveilmiöitäkin pelätään: yli 60 % uskoo tekoälyn tuovan positiivisia mahdollisuuksia opetukseen ja vain alle 10 % kieltäisi käytön kokonaan omassa luokassaan.

Tulokset ovat linjassa vuoden 2017 Eurobarometrin kanssa: 61 % eurooppalaisista suhtautuu tekoälyyn myönteisesti, mutta sen käytölle halutaan asettaa myös rajoituksia. Muun muassa EU onkin julkaissut opettajille tekoälyn käytön eettisen ohjeistuksen.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Esimerkkejä opetuksen ja oppimisen arjesta

Tekoälyn pohjalta kehitetyt innovatiiviset ratkaisut ja työkalut voivat muun muassa auttaa tarjoamaan yksilöllisempää opetusta ja vastaamaan erilaisiin oppimistarpeisiin, nopeuttaa tuntisuunnittelua ja arviointeja, sekä tukea oppijoiden edistymistä eri tavoin.

“Samalla on tärkeää muistaa, että opettajien rooli ja inhimillinen vuorovaikutus säilyvät edelleen keskeisimmässä roolissa – tekoäly voi ainoastaan tukea ja täydentää opettajan työtä, ei korvata sitä. Tekoälypalveluiden ja -bottien yleistyessä myös lähdekritiikin merkitys korostuu, ja palveluita käytettäessä on aina huomioitava niiden tietoturvanäkökulmat”, muistuttaa Wilman koululiiketoiminnan johtaja Teemu Lehtonen.

Esimerkkejä tekoälypohjaisista työkaluista helpottamaan opetusarkea ja tukemaan oppimista:

 • Freddie – Freeed.comin tekoäly-apulainen tuntisuunnitelmien tekoon
  Freddie on opettajien yhteisöpalvelu Freeedin kehittämä tekoälytyökalu, jonka avulla oppituntien ideointi tai lukukausisuunnitelman teko onnistuvat opettajalta nopeasti, jopa muutamissa minuuteissa.
 • ChatPDF
  Palveluun voi syöttää PDF-muotoisen tiedoston, jonka jälkeen chatilta voi kysyä kysymyksiä siihen liittyen. Tehostaa oppimista säästämällä aikaa ja toimimalla oppijan apuna tiedonhaussa ja tietomassan yhdistelyssä.
 • Gamma AI ja SlidesAI
  Työkalut tuottavat tekstin yhteenvedon ja luovat sen pohjalta automaattisesti diaesityksen.

Tekoälyavusteiset mahdollisuudet tulevaisuuden oppimisessa

Tekoälyn mahdollisuudet on helppo nähdä rajattomana. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että toistaiseksi tekoäly ei pysty luomaan aidosti uutta, vaan tulokset perustuvat aina johonkin jo olemassaolevaan sisältöön. Ihmisen oma panos tuleekin edelleen säilymään merkittävässä roolissa tekoälyn käytön yleistyessä yhteiskunnassa.

”Tekoälyn tuominen opetukseen ei saa jatkossakaan poistaa oppijoiden oman ajattelun pohjalta tuotettua sisältöä, mutta voi auttaa oppimaan helpommin esimerkiksi asioiden helpomman jäsentelyn kautta tai tukemalla ongelmatilanteissa”, Teemu toteaa.

Tulevaisuudessa tekoälyavusteisia uusia työkaluja voitaisiin esimerkiksi hyödyntää yhä vahvemmin erilaisten oppimisvaikeuksien helpottamiseen sekä auttamaan oppimisen perustaitojen kehittymistä ja hallintaa.

”Käytännössä tekoäly voisi auttaa tunnistamaan tavat, joilla kukin oppii parhaiten ja räätälöidä opetussisältöjä tämän pohjalta. Oppijan edistymistä seuratessaan, työkalu voisi ohjata aiheita ja sisältöjä kohti oppijan omia mielenkiinnon kohteita ja luoda sopivia oppimispolkuja. Pidemmällä aikavälillä tämä myös auttaisi luomaan hyvää pohjaa tulevaa työuraa ajatellen”, Teemu avaa.

Tulevaisuuden mahdollisuutena voi olla myös tekoälyn hyödyntäminen täydentämään ja tukemaan opettajien työtä.

”Apuna voisivat olla erilaiset virtuaaliopettajat, jotka opettavat, kyselevät ja ohjaavat oikeaan suuntaan sekä arvioivat osaamisen tasoa eri aihealueilla. Näin jokaisella oppijalla olisi jatkuvasti käytössään oma tukiopettaja, joka pystyisi keskustelemaan oppijan lisäksi myös opettajan sekä huoltajien kanssa ja kertomaan oppijan tilasta, hänen etenemisestään ja erityistarpeistaan. Tämä auttaisi opettajaa keskittämään aikaansa ja opetustaan paremmin juuri siihen, missä siitä on suurin hyöty. Mielenkiintoisia aikoja kohti olemme siis menossa”, Teemu pohtii.

Noora Lehtinen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea