Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Kaikki arviointi vihdoinkin samassa paikassa

Wilman opetusalan kumppani Qridi rakensi arvioinnin alustan opettajien tarpeeseen. Tässä vieraskynäblogissa Qridin pedagoginen johtaja kertoo miten palvelu auttaa arviointien yhdenvertaisuuden varmistamisessa ja tuo sujuvuutta opetusalan arkeen yhdessä Wilman kanssa.
Kaikki arviointi vihdoinkin samassa paikassa

Qridin ottaessa ensiaskeliaan, nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa luettiin ensimmäisiä kertoja Suomen kouluissa. Erityisesti opetussuunnitelman arviointiosio herätti tällöin paljon keskustelua – arviointi ei tulisi olemaan helppoa ja opettajat kaipasivat apua sen toteuttamiseen.

Taustakeskusteluissa saimme Qridillä opettajilta pyynnön tehdä arvioinnin avuksi ohjelmiston, josta on iloa opettajalle ja hyötyä oppilaalle. Käyttäjälähtöisyys onkin ollut kantavana ajatuksena alusta alkaen. Pitkäjänteisen työn tuloksena olemme rakentaneet kansainvälisesti palkitun digitaalisen alustan, Qridin, jolla on Suomen esi- ja perusopetuksessa jo kymmeniä tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Käyttäjien kuuleminen on kannattanut: käyttäjäkyselyiden mukaan opettajat rakastavat palvelun käyttöä.

Qridi helpottaa arviointeja ja lisää ymmärrystä omasta oppimisesta

 • Opettajalle Qridi on työskentelyn organisoinnin ja formatiivisen eli oppimisprosessin arvioinnin työväline.
 • Oppija taas saa äänensä paremmin kuuluviin reflektoimalla omaa ja vertaisoppijoiden tekemistä videon, kuvan, äänen tai kyselyyn vastaamisen avulla. 

Myös opettajat ja huoltajat voivat antaa alustalla palautetta ja arvioida oppilaan edistymistä monipuolisin tavoin.

Oppimistavoitteiden näkyväksi tekeminen ja oppimisprosessin dokumentointi auttavat lasta tai nuorta ymmärtämään enemmän juuri omasta oppimisestaan, sekä löytämään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Samalla eri ikäluokille mukautetut yhteenvedot ja selkeät visualisoinnit luovat pohjan syvemmälle vuoropuhelulle oppijoiden kanssa. Helppokäyttöistä alustaa osaavat jopa 5-vuotiaat hyödyntää sujuvasti.

Arviointityökalun avulla opettajan työaikaa säästyy ja oppijoiden arvioinnista saadaan läpinäkyvämpää ja yhdenvertaisempaa.

Opetustoimelle tuki arvioinnin yhdenvertaistamiseen

Viimeisen kahden vuoden aikana Opetushallitus on uudistanut opetussuunnitelman arviointilukua. Keskustelu arvioinnista ja sen yhdenvertaistamisesta on noussut uudelleen pinnalle. Erityisesti arviointikriteerien tarkennukset, Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma ja kaupunkien pilotointi joustavassa esi- ja alkuopetuksessa ovat herättäneet opetuksen järjestäjien mielenkiinnon arviointia helpottavaa ohjelmistoa kohtaan. Useissa kaupungeissa Qridi onkin otettu käyttöön juuri näistä näkökulmista.

Opetuksen järjestäjälle Qridi mahdollistaa arviointikäytänteiden suunnittelun johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja koulujen arviointiperiaatteiden yhtenäisyyden varmistamisen. Kun arviointikäytänteistä ja -periaatteista tehdään yhtenäiset, mahdollistaa se myös kaupunki- ja koulutasoisen tiedolla johtamisen. Oppimisdataa saadaan vietyä Qridistä kaupunkien omiin tietojohtamisen järjestelmiin erilaisten rajapintojen avulla.

Qridi ja Wilma tuovat sujuvuutta opetusalan arkeen – yhdessä

Tähän asti käytännön arviointityössä ohjelmiston käyttäjät ovat voineet tehdä formatiivisen arvioinnin Qridiin ja summatiivisen eli numeroarvioinnin Wilmaan. Käyttäjän näkökulmasta tilanne on ollut hieman hankala ja vuosien varrella yksi keskeisimpiä toiveita onkin ollut saada kaikki arviointi samaan paikkaan. Koska kaikilla Qridiä käyttävillä on käytössään myös Wilma, on luontevaa, että olemme solmineet keskenämme kumppanuuden, jonka myötä tämä on mahdollista.

Qridin liittyminen Wilman ekosysteemiin helpottaa opettajien arviointi- ja suunnittelutyötä ja säästää aikaa tuomalla palvelut entistä saumattomammin osaksi Wilman ekosysteemiä:

 • Qridin käyttöönotto on entistä helpompaa, kun oppija-, opettaja- ja ryhmätiedot synkronoituvat automaattisesti kahden eri järjestelmän – Wilman ja Qridin – välillä.
 • Samassa ekosysteemissä on helppo siirtyä eri järjestelmien välillä. Tammikuussa Educa-messuilla julkaistavasta digitaalisesta työpöydästä Wilma Linksistä voi siirtyä Qridiin ilman erillistä kirjautumista, ja palvelusta pääsee saumattomasti myös takaisin Wilmaan.
 • Arviointitieto liikkuu automaattisesti järjestelmästä toiseen: Qridissä syötetty arvosana tulee näkyviin myös Wilmassa.

Wilma toimii suomalaisen koulumaailman sydämessä. Toiminnan ydin on opetuksen järjestämisen tukeminen mahdollisimman suoraviivaisesti, jotta opettajilla jäisi aikaa siihen kaikkein tärkeimpään – opetukseen sekä lasten ja nuorten kohtaamiseen. Me Qridillä jaamme tämän saman tavoitteen. Nykyaikaisella teknologialla tuomme Wilman ekosysteemiin merkittävää lisäarvoa opetuksen järjestämiseen, suunnitteluun ja arjen sujuvuuteen. Tarjoamme myös Wilman käyttäjille mahdollisuuden ottaa Qridi käyttöön kustannustehokkaasti.

Qridi käyttöön organisaatiollesi arviointityön tueksi?

Opettajien ja oppijoiden lisäksi olemme Qridiä on kehitetty palvelemaan myös sivistysjohtajien, opetuspäälliköiden ja rehtorien tarpeita. Kumppanuus Wilman kanssa mahdollistaa seuraavan suuren askeleen ottamisen käyttäjien toiveeseen vastaamiseen.

>> Lue lisää, miten saat Qridin käyttöön koko organisaatiollesi.

Qridi – opettajan iloksi ja oppilaan hyödyksi!

Henri Karjalainen, Qridi

Kirjoittaja Henri Karjalainen on yksi Qridi Oy:n perustajista ja toimii organisaation pedagogisena johtajana. Entisenä opettajana Henrin sydämen asialla on helpottaa opettajan arkea ja parantaa oppilaiden oppimista.

Wilma

wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea