Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Mitä hyvinvointialueille siirtyminen tarkoittaa tietojen luovutukselle Wilmasta opiskeluhuoltoon?

Sote-uudistuksen mukainen siirtymä hyvinvointialueille toi mukanaan keskustelun Wilmassa sijaitsevan tiedon siirtymisestä opiskeluhuollon ammattilaisille. Lue kuinka ratkomme tiedonsiirron haasteita yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.
hyvinvointialue Wilma, Wilma opiskeluhuolto,

Päivityksiä:

05/2023: Opiskeluhuolto Wilmassa -webinaaritallenteessa kerromme minkälaiset oikeudet opiskeluhuollolle on mahdollista rakentaa Wilmaan hyvinvointialueuudistuksen myötä. Saat mukaasi paketin, joka sisältää tarvittavat käyttöoikeudet ja lomakkeet. Lue lisää tästä linkistä.

10/2023: Opetushallitus julkaisi lokakuussa 2023 uuden tukimateriaalin, jossa käsitellään tietojen luovutusta koulutuksesta opiskeluhuoltopalveluille. Löydät tukimateriaalin OPH:n verkkosivuilta.

Oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden eli koulun terveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestäminen siirtyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johdosta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Järjestämisvastuun siirtoon liittyen huolta ovat aiheuttaneet muun muassa kriittisen tiedonsiirron jatkuminen Wilmasta opiskeluhuollon ammattilaisille.

Opiskeluhuollon ammattilaisten oikeus oppijatiedon käsittelyyn säilyy ennallaan

Oppilas- ja opiskeluhuollon ammattilaiset, koulukuraattorit ja -psykologit, sekä kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit tarvitsevat työnsä tueksi pääsyn tietojärjestelmiin kuten Wilmaan, jotta tarkoituksenmukainen oppijakohtainen tieto siirtyy heille sujuvasti. Vuodenvaihteessa nämä sosiaali-ja terveysalan ammattilaiset siirtyivät työskentelemään hyvinvointialueiden organisaatioissa, kun taas opetushenkilöstö toimii vastaisuudessakin kunnissa. Kummatkin opiskeluhuoltoon osallistuvat roolit toimivat käytännössä edelleen oppilaitoksissa.

Hyvinvointialueisiin siirtymisen jälkeen opiskeluhuollon ammattilaisten oikeus oppijoiden tietojen käsittelyyn lakisääteisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi säilyy ennallaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittää, että opiskeluhuollon kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat ja lääkärit saavat käsitellä vain niitä tietoja, joita he tarvitsevat työtehtäviensä hoitamisessa.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnissa on kuitenkin syntynyt eri tulkintoja siitä, mikä tieto Wilmassa on oleellista opiskeluhuollon työn kannalta: Wilmassa aiemmin hoidettu ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto muuttuu, mikäli kunta tulkitsee, ettei järjestelmä enää jatkossa olisi opiskeluhuollon ammattilaisten käytettävissä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi koulukuraattori ei pääsisi näkemään oppijan tuntimerkintöjä ja poissaolotietoja, tai oppimisen etenemistä ja tuen tarvetta.

Wilma toimii tärkeänä viestintätyökaluna niin kodin ja koulun, kuin opiskeluhuollon ammattilaisten ja oppijan välillä. Mikäli opiskeluhuollon henkilöstöllä ei jatkossa ole pääsyä järjestelmän tietoihin, lapsilla ja nuorilla ei myöskään ole turvallista kanavaa tavoittaa heitä esimerkiksi tilanteessa, jossa tarvitsevat apua. Suoran kommunikointivälineen puuttuminen hankaloittaa opiskeluhuoltopalveluiden toimivuutta, mikä voi olla aidosti vahingollista oppijan kehitykselle ja kasvulle.

Ratkomme tiedonkulun haasteita yhdessä asiakkaiden kanssa

Reagoimme Wilman kehityksessä aktiivisesti jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Uusia opiskeluhuollon tiedonkulun haasteita ja tarpeita lähdemme ratkomaan yhdessä asiakkaidemme kanssa. Toteutamme vuoden alussa Wilman hyvinvointialuetutkimuksen, jonka yhteydessä haastattelemme hyvinvointijohtajia, opiskeluhuollon ammattilaisia sekä sivistystoimen päättäjiä ymmärtääksemme paremmin alan muutosta.

Arkea sujuvoittavien ratkaisujen luominen lakimuutosten tueksi edellyttää yhtenäistä valtakunnallista näkemystä, jota Wilma haluaa olla luomassa yhdessä asiakkaiden sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Työn tavoitteena on luoda valtakunnalliset pelisäännöt tiedon näkymiselle ja siirrolle, jotta lakisääteinen työ lasten ja nuorten oppimisen tukena voi jatkua. Näissä keskusteluissa voimme yhdessä löytää uusia järjestelmän oikeusrakenteita, joiden avulla keksimme tilanteeseen parhaan mahdollisen ratkaisun.

opiskeluhuolto, lasten ja nuorten oppimisen tuki, hyvinvointialue

Oppijan tietojen luovutus Wilmasta opiskeluhuollon ammattilaisille – tunnistetut haasteet ja asiakkaamme esimerkki ratkaisusta

Tällä hetkellä keskeisimpiä kysymyksiä opiskeluhuoltohenkilökunnan siirtyessä hyvinvointialueille ovat:

 • Voiko opiskeluhuollon henkilökunta edelleen käyttää Wilmaa?
 • Mikäli voi, mitä tietoja he saavat siellä tarkastella?
 • Mikäli ei voi, miten viestintä henkilökunnan, huoltajien ja oppijoiden kanssa jatkossa toteutetaan, miten yhteisiä dokumentteja voidaan käsitellä ja nähdä vain Wilmassa sijaitsevia dokumentteja ja oppijatietoja?

Wilmassa tiedon näkymistä on mahdollista rajata myöntämällä tietojen tarkasteluun erilaisia käyttöoikeuksia henkilö- tai toimintotasolla. Esimerkiksi koulukuraattorien ryhmälle voidaan antaa oikeus tarkastella ”omien” oppijoiden poissaoloja, arvosanoja ja jälki-istuntoja, sekä viestiä oppijoiden ja huoltajien kanssa.

Tässä esimerkki, miten eräs kunta-asiakkaamme on ratkaissut tiedonsiirron jatkuvuuden:

 1. Huoltaja voi merkitä Wilmassa suostumuksen huollettavansa tuntimerkintä- ja arvosanatietojen jakamiseen opiskeluhuollon henkilöstölle.
 2. Kaikille opiskeluhuollon henkilöille luodaan oma hyvinvointialue-käyttäjäryhmä, jolla on oikeus tarkastella määritettyjä tietoja.
 3. Wilman pääkäyttäjä tai koulusihteeri valitsee luvan saaneiden oppijoiden asetuksissa käyttöön uuden hyvinvointialue-käyttäjäryhmän, jolloin oikeus tarkastella tietoja siirtyy heille.

Järjestelmässä on siis mahdollista jo nyt tehdä kuntakohtaisia ratkaisuja haasteiden ratkaisemiseksi, mutta Wilman vahva tahtotila on saada aikaan valtakunnallinen tapa toimia, jonka voimme toteuttaa ja viestiä yhtenäiseen käyttöön.

Toimivat yhteiset käytännöt tuovat pitkällä aikavälillä enemmän etua kuin asiakaskohtaisesti keksityt toimintamallit. Tulkinnanvaraisuus ja yhteisten valtakunnallisten linjausten puute aiheuttavat resurssihukkaa ja muodostavat usein kehitystyölle haasteen, joka voitaisiin ratkaista asiaan osallisten proaktiivisemmalla suhtautumisella laintulkinnan myötä tarvittaviin arjen uusiin ratkaisuihin.

Olemme Wilmalla mukana edistämässä yhteisiä valtakunnallisia standardeja ja toimintatapoja, joiden kautta voimme palvella opetusalan muuttuvia tarpeita yhä paremmin. Pyrimme myös jatkossa löytämään uusia tapoja tuoda puheenaiheita entistä vahvemmin mukaan yhteiseen keskusteluun.

Teemu Lehtonen

wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea