Wilma suomi.fi Viestit

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

Suomi.fi -meddelanden är en säker tjänst för överföring av olika myndighetsbeslut från våra program till tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Den här tjänsten gör att du kan effektivisera och förenkla kommunikationen eftersom du kan automatisera flera skeden. Du sparar papper, tid och besväret att posta dokument – för att inte tala om hur många tiotals timmar arbetstid. Via meddelandetjänsten skickar du alla beslut om exempelvis skoltransporter och antagningar kostnadseffektivt direkt från våra program till den digitala Suomi.fi-tjänsten.

Hur fungerar det?

När ni använder tjänsten kan ni tryggt skicka Suomi.fi-meddelanden till studierande, vårdnadshavare och sökande. Mottagaren ser meddelandet efter inloggning i Suomi.fi-meddelanden, eller så kan hen välja att få meddelandet hemskickat per post.

Alla utskrifter i registren Studerande samt Ansökningar och beslut kan skickas till tjänsten. Och detta kan göras buntvis!

Miten Wilman Suomi.fi Viestit -palvelu toimii

En smidigare och säkrare vardag med Wilma

Genom att börja använda Suomi.fi-fullmakter sparar du in många arbetsdagar och gör samtidigt Wilma smidigare. Du behöver exempelvis inte längre skapa och posta nyckelkoder till vårdnadshavarna eftersom de då själva kan skapa sina Wilma-konton från början till slut med Suomi.fi-fullmakter. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter förutsätter att ni också använder Suomi.fi-identifiering.

Wilma-användaren kan genomföra stark autentisering via Suomi.fi-identifiering och koppla en vårdnadshavarroll till sitt Wilma-konto med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakter är också ett bra sätt att säkerställa att vårdnadshavaren har rätt att se information i Wilma. 

Avgifter för tjänsten

Tjänstens pris är baserat på antalet licenser:

Antal licenser Pris
under 500 100 €/mån
500 – 999 200 €/mån
1000 – 4999 400 €/mån
5000 – 14 999 700 €/mån
Över 15 000 900 €/mån
Assi, oppilashuolto, opiskelijahuolto, oppilashuollon järjestelmä

Suomi.fi-avtalen uppgörs per system

Även om kommunen redan börjat använda Suomi.fi-tjänsterna bör tjänsterna Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter vara separata för Wilma.

Mer info om Suomi.fi och våra program finns i våra instruktioner.

Metafilerna till VRK

Vi sammanställer på beställning de metafiler som behövs för VRK när man ansöker om Suomi.fi-tjänsterna.