INGEN SKA HAMNA UTANFÖR

Assi är en webbaserad lösning för alla sakkunniga inom studerandevården

Assi är ett system som skolkuratorer, psykologer och andra sakkunniga inom studerandevården kan använda via webben. Systemet kan användas redan inom småbarnspedagogiken och ända upp till andra stadiet.

I Assi hanterar du behändigt klientjournaler, anteckningar, dokument och statistik inom både det individuella och det gemensamma arbetet. Allt finns samlat i säkert förvar på ett och samma ställe. 

Assi har visat sig vara en lönsam anskaffning som har underlättat våra dagliga rutiner.

- Teuva kommun

Med Assi frigör du tid för betydelsefullt arbete och människomöten

Det kan vara knepigt att dokumentera det arbete som görs inom studerandevården. Ofta finns viktig information bara till pappers, och t.ex. vid personalbyten är informationsgången inte alltid garanterad. De här praktiska problemen upptar även tid från det viktiga arbetet med studerandena.

Assi ger smidigare dokumentering:

 • Använd färdiga textunderlag för dokument och klientjournaler för en snabbare och enhetligare dokumentation.
 • Ladda ner eller skriv ut journalhistorian med några klick.
 • Begränsa åtkomsten smidigt och strikt så att endast relevanta personer har tillgång till datan.
Assi, opiskeluhuollon asiakkuushallinta ja dokumentointi
Assi

Bekant gränssnitt

Användargränssnittet i Assi är rätt likadant som i Wilma. Många känner därför igen sig i Assi, och dessutom kan du hämta in basuppgifter till en ny journal från Wilma bara med några klick.

Fördelar med användning via webben:

 • Du kan jobba på flera flikar samtidigt
 • Du kan använda länkar till annat innehåll
 • Det är lätt att förhandsgranska dokument i Assi
 • Assi kan även användas mobilt

Massor med viktiga funktioner

 • Tidsbokning
 • Minneslappar
 • Interna meddelanden
 • PDF-bilagor och bilder
 • Heltäckande statistik
 • Personregister
 • Organisationsregister
 • Nätverket runt klienten
 • Tvåstegsinloggning
 • Massändring
 • Remisser och hänvisningar
 • Godkännandeförfarande
 • Kodförteckning som kan anpassas