Tilaa opetusalan uutiskirje 👉

Faserna i ibruktagningen av Wilma Småbarnspedagogik

Wilma Småbarnspedagogik integreras i samma Wilma som er grundskola eller ert gymnasium – ni får då ett enhetligt Wilma-system omfattande all verksamhet ända från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet. Med Wilma Småbarnspedagogik följer ni barnets väg i lärandet och garanterar ett fungerande samarbete och en smidig kommunkation med hemmet.

Här kan du läsa mer om skedena i ibruktagningen och få nyttiga tips för projektet.

Ibruktagningen av Wilma Småbarnspedagogik sker i fyra faser:

1. Projektet inleds

Ibruktagningen inleds med ett gemensamt möte där vi tillsammans slår fast behoven i er kommun eller stad. Utifrån de här behoven förbereder vi för produktion i databasen Primus. I systemet för småbarnspedagogiken används Vismas färdiga underlag, vilka ni har möjlighet att bearbeta efter egna behov. Visma och kunden avtalar separat om den specifika tidtabellen för varje steg i ibruktagningsprojektet. Den slutliga tidtabellen beror bland annat på kommunens eller stadens storlek, utgångsläget och vilka behov av skräddarsydda lösningar kunden har.

I början kommer vi också överens om mötesförfarandet för projektet. Genom hålla möten regelbundet under projektets gång och föra en aktiv dialog kan vi tillsammans skräddarsy systemet enligt era behov.

Tips: I Wilma Småbarnspedagogik identifieras vårdnadshavarna via suomi.fi. Du kan snabba upp ibruktagningen av systemet genom att påbörja processen för Suomi.fi-tjänsterna och skapa metafilen på förhand.

2. Utbildning

Under ibruktagningen ordnar vi bland annat demonstration av systemet och utbildning i de vanligaste funktionerna. Utbildningstillfällena sker regelbundet enligt en plan, och varje tillfälle ger färdigheter för en viss funktion i systemet. När vi gått igenom funktionen är den klar för användning i produktion.

Under ibruktagningen lär du dig mer om systemet även via Wilma-instruktionerna och videoutbudet i lärplattformen Wilma Akatemia, där egenskaperna presenteras också ur personalens och vårdnadshavarnas synvinklar.

3. Funktioner aktiveras

Själva ibruktagningen av funktioner sker i etapper, genom att egenskaperna aktiveras i databasen vid utbildningstillfällena. Under ibruktagningen skapar vi också integrationer för suomi.fi, fakturaöverföring och Varda. Vi sätter även in de blanketter och utskrifter som behövs i funktionerna.

Följande funktioner aktiveras under ibruktagningen:

 • Grundläggande funktioner i Primus
 • Stark Suomi.fi-autentisering för föräldrarna
 • Ansökan, placering och beslut om småbarnspedagogik
 • Wilma-kommunikation*
 • Planen för småbarnspedagogik och trestegsstödet*
 • Wilma-apparna och dagböckerna
 • Familj – den andra vårdnadshavarens Wilma-lösen
 • Inkomstutredning och avgiftsbeslut
 • Fakturamaterial
 • Familjedagvårdarens kostnadsersättningsrapport
 • Varda-överföringar
 • Ändringsansökan och -beslut
 • Övergångsskede från småbarnspedagogik till förskola

* Ibruktagningen är snabbare om dessa egenskaper redan används.

4. Projektet avslutas, kundsupporten

Vismas experter står till tjänst under hela ibruktagningsprocessen. Som kund får ni alltid hjälp på de regelbundna statusmötena och via en separat e-postadress avsedd enbart för ibruktagningar.

Ibruktagningsprojektet konstateras avslutat på det avslutande mötet, då målet med projektet är uppnått och kriterierna för de avtalade faserna är uppfyllda. Härefter får kunden betjäning via den vanliga kundsupporten. Även instruktionssajten och vårt kundforum Communityn stöder huvudanvändaren i arbetet. I Communityn kan du läsa nyheter och tips, delta i diskussioner och dra nytta av både kollegor och Vismas experter.

Lösningen för en smidigare vardag i småbarnspedagogiken

Läs mer om Wilma Småbarnspedagogik och kontakta oss!

wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea