Miksi hankkia yhteinen opiskeluhuollon järjestelmä koko hyvinvointialueelle?

Yhteistyö on voimaa myös oppilashuollon ammattilaisten kesken. Useissa kunnissa tätä työtä tehdään myös yli kuntarajojen. Kerromme tässä artikkelissa kuntien tai hyvinvointialueen yhteisen opiskeluhuollon järjestelmän eduista.
Yhteinen opiskeluhuollon järjestelmä, hyvinvointialue

Tulevaisuudessa oppilas- ja opiskelijahuoltoa toteutetaan suunnitelmallisesti yhä tiiviimmin opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Mukana ovat luonnollisesti myös niin huoltajat, oppilaat tai opiskelijat, kuin tarvittaessa myös muut yhteistyötahot.

Useissa kunnissa tätä työtä tehdään myös yli kuntarajojen. Esimerkiksi koulukuraattorilla tai -psykologilla saattaa olla asiakkaanaan enemmän kuin vain yhden oppilaitoksen tai kunnan oppilaita tai opiskelijoita, ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat olla vielä eri yksiköissä. Opiskeluhuollon asiantuntijoiden työ voi siis sisältää hyvinkin paljon liikkumista paikasta ja kunnasta toiseen.

Kuntayhteistyö yksinkertaistaa ja helpottaa monen oppilashuollon ammattilaisen arkea

Yhteistyö oppilas- ja opiskeluhuollon järjestelmän hankinnassa tuo myös konkreettista säästöä sekä rahassa että muissa resursseissa mitattuna, kun käyttöönoton kustannukset sekä pääkäyttäjyys jakaantuvat useamman kunnan kesken.

Assi on opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteri ja koulupsykologin potilasrekisteri, johon voidaan kirjata myös oppilaitoksissa tehtävä yhteisöllinen työ. Se soveltuu hyvin myös monen kunnan yhteiseksi järjestelmäksi, koska siihen voi yhdistää usean eri kunnan koulujen hallinto-ohjelmana käytettävän Primuksen.

Hieno esimerkki kuntien yhteistyöstä on myös Ruskon, Maskun, Nousiaisten ja Laitilan kunnan yhteinen Huolihuoltaja-hanke, jossa Assi palvelee neljän kunnan koulujen tarpeita. Hankkeessa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa, jota saadaan muun muassa Wilman kautta.

Miksi hankkia yhteinen opiskeluhuollon järjestelmä?

1. Tiedolla johtaminen opiskeluhuollon tukena

Monen kunnan yhteisen opiskeluhuollon ohjelman ehdoton hyöty on tiedon vertailtavuus. Kun monta kuntaa tai yksikköä on samassa ympäristössä, voidaan Assin tilastoista saatavaa dataa vertailla keskenään.

Tilastoissa näkyvät kaikkien kuntien opiskeluhuollon tilanne ja asiakastiedot anonymisoituna, joten dataa voidaan käsitellä ja jatkotyöstää ilman että yhdenkään oppijan nimi, osoite tai henkilötunnus tulee esille. Näin saatua dataa voidaan käsitellä ja esim. visualisoida esitettävään muotoon. Sote-uudistuksen myötä koko hyvinvointialueen kattava ohjelma antaa siten myös loistavan mahdollisuuden alueelliseen tilastointiin.

2. Yhteinen toimintamalli oppilaitosten, kuntien tai koko hyvinvointialueen sisällä

Toinen suuri hyöty yhteisen ohjelman käytössä on mahdollisuus yhtenäistää toimintamalleja laajallekin käyttäjäjoukolle. Oli kyseessä sitten yhden oppilaitoksen sisäinen käyttö tai kokonainen hyvinvointialue, yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit ovat hyödyksi kaikille. Kun luodaan yhtenäiset tekstipohjat ja mallit asiakaskertomuksille ja asiakirjapohjille sekä yhteinen koodisto tilastointiin, on kaikki käyttöä vaille valmista. Kirjauksiin päästään heti käsiksi ja tilastot syntyvät nappia painamalla.

Näin ohjelman käyttö pysyy myös helppona ja yhtenäisenä, eivätkä kirjaustavat vaihtele käyttäjittäin tai kunnittain. Hyvinvointialueen yhteinen ohjelma osaltaan auttaa myös alueellisen yhteisen toimintamallin luomista ja sen ylläpitämistä.

3. Tiedot tallessa yli kuntarajojen – ettei yksikään unohtuisi

Oppijan osalta yhteisen järjestelmän etuna on, että häntä koskeva tieto liikkuu sujuvasti tarvittaessa myös yli kuntarajojen. Tällainen tarve saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun toisen asteen koulutus järjestetään toisessa kunnassa. Assissa tiedot pysyvät tallessa kuntarajoista riippumatta, ja tarkasti määriteltyjen käyttäjäoikeuksien ansiosta ne myös näkyvät ainoastaan kyseisen oppilaan asioita käsitteleville asiantuntijoille.

Yhteisen ohjelman tuoma tuttuus myös helpottaa kuraattoreita ja koulupsykologeja tilanteessa, jossa on tarve tuuraukselle toisessa kunnassa. Kun naapuruskunnat tai hyvinvointialueet jakavat yhteisen ohjelman, on tuuraajankin helppo hypätä tutun ohjelman käyttöön silloin kun tarve vaatii. Aikaa ei tarvitse varata erikseen uuteen ohjelmaan perehtymistä varten. Assissa voidaan helposti antaa esim. toisesta kunnasta tulevalle tuuraajalle pääsy tarvittaviin tietoihin.

“Wilman ja Assin välisen yhteyden ansiosta oppilaan tiedot saa helposti haettua nimen ja luokan perusteella Assiin.”
– Kuraattori, Ilmajoki

4. Ylläpidon ja käytön yksinkertaisuus

Usein kunnilla saattaa olla yhteinen koulukuraattori ja koulupsykologi, jotka liikkuvat kunnasta toiseen. Tällaisessakin tilanteessa Assi on aina valmiina palvelukseen. Koska Assi on pilvipalvelu, käyttäjän tarvitsee vain avata selain ja kirjautua aina samaan paikkaan. Tämä helpottaa niin ylläpitoa kuin käyttäjiäkin, kun mitään ylimääräistä ei tarvitse asentaa.

Pääkäyttäjiä tarvitaan Assiin kaksi, vaikka Assi olisi esimerkiksi neljän kunnan yhteinen. Resursseja pääkäyttäjyyteen ei mene siis jokaiselta kunnalta erikseen. Assi on saanut kiitosta myös helppokäyttöisyydestään – järjestelmä on selkeä ja helppo hallita. Ensi näkemältä se vaikuttaakin käyttöliittymältään kuin Wilmalta, joka on tuttu monelle. Wilman ja Assin välisen yhteyden ansiosta oppilaan tiedot saa helposti haettua nimen ja luokan perusteella Assiin.

Yhteistyö Assia käyttävien kuntien välillä on tietoturvallista, koska käyttö perustuu rooleihin ja jokaisen käyttäjän oikeudet rajataan sekä yksiköiden, ryhmien ja tiimien avulla. Näin kukaan käyttäjä ei näe esimerkiksi toisen kunnan oppilaista tehtyjä kirjauksia. Assin toimintaloki pitää myös huolen siitä, että sekä luku- että muutostapahtumista jää merkintä lokiin.

Assin kehittäjänä Visma puolestaan huolehtii ohjelman ylläpidosta ja päivityksistä. Ohjelman palvelimet sijaitsevat Visman omassa, valvotussa, tietoturvallisessa ja sertifioidussa konesalissa. Kunnat ja oppilaitokset voivat siis huoletta keskittää omat resurssinsa oppijoihin.

Haluatko tietää lisää Assista?

Assi on selainkäyttöinen järjestelmä koulukuraattoreiden ja -psykologien, sekä muiden opetusalan ammattilaisten käyttöön. Ohjelma soveltuu niin varhaiskasvatukseen, peruskouluille, lukioille kuin ammatillisille oppilaitoksille. Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!

Maria Tamminen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea